Trafikkplanleggere

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Dette gjør vi ved å tilby tjenester av høy kvalitet innen ingeniør-, miljø- og arkitekturfag. Vi gjennomfører hvert år titusener av prosjekter i drøyt 70 land over hele verden, og bidrar med det til å realisere bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Vi har 14.500 medarbeidere i Europa, og i Norge er vi 1.400 medarbeidere fordelt på 26 kontorer.

FirmaSweco Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist16.12.2016

I Sweco arbeider vi hver dag for å skape gode rammer for menneskers liv. Vi søker å finne løsninger som er miljøeffektive og bærekraftige, og som svarer på fremtidens utfordringer for et godt og levende byliv. Ett av målene våre er å være best på by – i tett samspill mellom faggrupper innen, by- og regionplanlegging, transport- og trafikk, mobilitet og gateutforming

Vi arbeider med spennende flerfaglige oppdrag og planlegging av transportløsninger i- og mellom byer og tettsteder. Vi har stor fokus på fremtidsrettet miljøvennlig transport og mobilitet. Vi foretar beregninger og modellering av transport på gate/ veg og trikk/ jernbane. Design og utforming av løsningene er også en stor del av vår hverdag.

Vi bidrar i ulike prosjektfaser med mulighetsstudier, Due Diligence, konseptvalg- og konsekvensutredninger, overordnede planer og reguleringsplaner, skisse- og forprosjekt, detaljplaner, byggeplaner og oppfølging på byggeplass. Vi har en bredt sammensatt portefølje med oppdrag i det private og offentlige markedet.

Bli med og planlegg transporttilbudet i fremtidens byer og samfunn!

Transport- og trafikkmiljøet i Oslo består av 16 medarbeidere med forskjellig bakgrunn; samfunnsgeografer, sivilingeniører og doktoringeniører med fordypning innen by-, transport og trafikkplanlegging.

Vi ønsker å styrke og utvide vårt fagmiljø slik at vi i enda større grad kan bidra til en fremtidsrettet region-, by- og transportplanlegging. Vi trenger kollegaer til ulike roller – oppdragsleder, disiplinleder/fagansvarlig og fagmedarbeider. Vi trenger deg med kompetanse innen: Modeller (RTM/ Cube, Emme2, Aimsun, Vissim), Samfunnsøkonomi, Logistikk innen gods/ terminaler/ havner, Trafikksikkerhet, Sykkelplanlegging, Kollektivtrafikk, Signalanlegg, Jernbanekapasitet og ITS.

Vil du bidra til å utvide vår horisont og bringe oss framover mot målene våre?

Vi ser for oss å utvide vårt fagmiljø med følgende:

senior trafikkplanlegger innen jernbanekapasitet, 5-10 års erfaring senior trafikkplanlegger med spisskompetanse innen en eller flere av fagene nevnt over, + 10 års erfaring junior trafikkplanlegger, 0-5 års erfaring

Arbeidssted:

Arbeidssted er ved vårt hovedkontor på Vækerø – en fin sykkeltur fra Oslo sentrum. Kontoret ligger i den flotte landskapsparken ved Vækerø hovedgård og Lysakerfjorden. Her er det bademuligheter året rundt.

Besøk oss på:

www.Sweco.no

Facebook: Sweco Norge

LinkedIn: Sweco

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon:

Kimme Arnesen, avdelingsleder Trafikk, kimme.arnesen@sweco.no / 90814122

Knut Aalde gruppeleder Trafikk - Modeller og analyse, knut.aalde@sweco.no / 90204918

Sara Polle, gruppeleder Trafikk - Design og utredning, sara.polle@sweco.no / 95841312

Vi tilbyr en jobb i et sterkt flerfaglig miljø med fleksible utviklingsmuligheter, samt gode ferie- og personalordninger. Vi legger til rette for at våre ansatte lykkes med sine karrierevalg og arbeidsprestasjoner. Og vi vil at du, som oss, er opptatt av å finne løsninger som forener teknikk og miljø, på en bærekraftig måte. Nå ønsker vi å høre fra deg!

Søk stilling

Vis flere stillinger: