Trævarefabrikken

Foto: Andreas BendigtsenFoto: Andreas BendigtsenConsto-teamet på prosjektet. F.v. Andreas Bendigtsen (prosjektingeniør), Håvard Henriksen (prosjektleder), Kjell Arne Gaukerud (anleggsleder) og Marius Kvernhaug (formann). Prosjekteringsleder Ann Helen Myrstad Gjerde var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Consto Eide

På den gamle tomten til tradisjonsrike Strømmen Trævarefabrikk er nå Consto Eide i ferd med å ferdigstille utbyggingen av et stort nytt leilighetsprosjekt på vegne av Selvaag Bolig.

Fakta

Sted: Strømmen

Prosjekttype: Boliger

Størrelse: 9.400 kvadratmeter (BRA)

Byggherre: Selvaag Bolig

Totalentreprenør: Consto Eide

Kontraktsum: Cirka 270 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: ARCASA Arkitekter

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Pro-Consult Innlandet l RIE: Elektro-kontakten l RIBr, RIVA, RIV vent: Sweco l RIV rør: Multiconsult l RIAku: Planakustikk l RIG, RIByfy, RIEn, RIM: Rambøll l RI Veg: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Betongarbeider: XTM Bygg l Plattendekker: Systemblokk l Prefab trapper: Contiga l Rekkverk og baldakiner: GBS Produkter l Taktekking: Tecta Tak l Stålarbeider: Byemark Stål l Grunnarbeider: Entek l Spunt og peling: Seierstad l Stikking: Andersen Oppmåling l Gulv-sparkling: Mjøs-Produkter l Skumbetong: Gulventreprenøren l Tømrerarbider: Hadeland Stål og Gipsmontasje l Vinduer: Nordan l Innerdører: Swedoor l Ståldører: Robust l Malerarbeider: Malermester Dema l Parkett: Norgesgulv l Kjøkken: Drømmekjøkkenet l Elektro: Elektro-kontakten l Rør: CMM l Ventilasjon: LS Solland l Utomhusarbeider: Gast Entreprenør l Asfalt: Artic Asfalt l Heis: Reber Schindler l Flisarbeider: Brafas l Badekabiner: Parmarine l Himlinger: Rovik Montasje l Blikkenslager: A. Hansen Gruppen l Gulvbelegg: OTG l Nettingboder: Viken Bodmontasje l Solskjerming: Lady Solskjerming l Fuging: S & S Fuging l Kjerneboring: Mimax l Prefab garasje: Loe l Lås og beslag: Lås og sikring l Branntetting og isolering: Albanor l Avfallssystem: Envac l Aluminiumsdører: Noractor l Stillas: MB Stillas

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det er rundt 100 år siden Strømmen Trævarefabrik eksportere ferdighus over store deler av verden, og tomteområdet innehar dermed mye spennende bolighistorie, og er et kjent sted sentralt på Strømmen, like ved Sagelva. Nå er finpussen snart unnagjort på 149 nye leiligheter på den samme tomten, og beboerne er i ferd med å flytte inn i det nye boligkomplekset.

Stor utbygging

Leilighetsprosjektet består av til sammen fire blokker, som huser leiligheter i ulike størrelser. I tillegg omfatter prosjektet en kjelleretasje. De fire byggene har en kvartalsformasjon, med et fellesområde i den indre gården. Utbygger Selvaag Bolig har dermed klart å realisere et stort prosjekt i en sentral del av Strømmen, like inntil en etablert villabebyggelse og Sagelva som nærmeste nabo. Tidligere lå det et eldre industribygg på tomten, og området får dermed et betydelig løft i forbindelse med utbyggingen.

Prosjektet har kort avstand til både jernbanestasjonen og Strømmen Storsenter, i tillegg til områder som kan tilby ulike fritidsaktiviteter og turmulig-heter.

Det er et relativt påkostet prosjekt som nå er i ferd med å bli fullført, med teglsteinforblending, god standard på leilighetene, balkonger eller markterrasser for alle enheter – i tillegg til et prioritert utomhusområde.

Utbyggingen har gått raskt unna. Arbeidene startet i mai 2019, og overleveringen av leilighetene er i sluttfasen.

– Det har vært en hektisk prosjektgjennomføring, men alt har gått som planlagt, og vi er godt fornøyde med både prosessen og sluttresultatet, sier prosjektleder i Consto Eide, Håvard Henriksen. Consto Eide inngikk en totalentreprise med Selvaag Bolig tilbake i november 2018, i sterk konkurranse med flere andre entreprenører.

– Det var stor interesse rundt prosjektet, og vi var godt fornøyde med å lande avtalen. Samarbeidet med byggherre har vært tett og godt gjennom hele prosjektgjennomføringen, og rammene for gjennomføringen er godt fulgt opp, sier prosjektleder Henriksen.

Fornøyd byggherre

Byggherre Selvaag Bolig er også meget godt fornøyde med prosjektet og hvordan utbyggingen har foregått.

– Det er blitt et fint prosjekt, og jeg liker beliggenheten. Utbyggingen ligger sentrumsnært, men likevel skjermet, sier viseadministrerende direktør Øystein Klungland i Selvaag Bolig i en kommentar til Byggeindustrien.

Realiseringen av prosjektet har gått raskt, etter at de kjøpte tomten sommeren 2017. De kan også melde om et godt salg.

– Av totalt 149 leiligheter er det per nå 16 usolgte enheter. Erfaringsmessig vil disse være solgt ut innen sommeren, tror Klungland, som skryter av samarbeidet med Consto.

– Vi er veldig godt fornøyde med hele prosjektet og gjennomføringen. Vi er nå midt inne i overlevering av leilighetene, noe som har gått meget bra. Consto har levert på en helt utmerket måte, sier Klungland.

Fem og seks etasjer

De fire blokkene i prosjektet, som er tegnet av ARCASA Arkitekter, har alle et noe ulikt formuttrykk. De er på fem og seks etasjer, i tillegg til en felles underetasje, som huser 70 parkeringsplasser, sykkelparkering og tekniske rom samt boder. Tomten skal opparbeides med grøntarealer og et eget gårdstun mellom blokkene. Dette arbeidet pågår i disse dager.

– Som en del av utbyggingen ligger det også inne en oppgradering av deler av Segelckes vei, etter en avtale med kommunen, påpeker prosjektlederen.

Henriksen, samt prosjektingeniør Andreas Bendigtsen og anleggsleder Kjell Arne Gaukerud i Consto Eide, karakteriserer utbyggingen som et noenlunde standard prosjekt rent bygningsmessig, men den store utfordringen har vært logistikkarbeidet.

– Utbyggingen har skjedd på et trangt og avgrenset område, med bebyggelse og Sagelva som omkranser tomten. Det innebærer at vi kun har hatt én felles inn- og utkjørsel til byggeplassen. Dette har krevd mye planleggingsarbeid. Det er utrolig mange byggevarer som skal inn på tomten i løpet av en dag, og dette har vært krevende, sier anleggsleder Gaukerud, som har hatt hovedansvaret for dette.

Arbeidet har også vært ekstra utfordrende ettersom det har vært stor samtidighet på produksjonen, med full drift på fire blokker samtidig. I tillegg går det en skolevei forbi prosjektet og det har vært stort fokus og ressursbruk for å sikre barna. I tillegg har de delt innfartsåren med 4-5 bedrifter og sameiet på andre siden av gaten.

– Det er gjort en meget god jobb for å håndtere denne utfordringen. Det har vært krevende, men vi har kommet i mål på en god måte hvor utfordringene er løst løpende underveis, påpeker Henriksen.

– Vi har også hatt et godt forhold og samarbeid til naboene, og har ikke fått en eneste naboklage, til tross for at vi ligger tett inntil et etablert boligområde, påpeker prosjektingeniør Bendigtsen.

Omfattende grunnarbeid

Grunnarbeidene tok til i mai 2019, og det ble revet et eksisterende industribygg på tomten.

– Det ble kjørt bort mye gammelt søppel fra grunnen, og i etterkant ble det også tilført mye masser for å ivareta sikring mot flom fra elven. Hele tomten er hevet nesten to meter. Det var dermed et omfattende grunnarbeid før byggearbeidene tok til, sier Bendigtsen.

I tillegg har tomten noen restriksjoner ettersom Gardermobanen går under området.

– Dette medførte at det ikke var mulig å benytte seg av peling, og det måtte graves ned til fjell for fundamentering. Dette var selvsagt kjent i forkant, og var lagt inn i både kostnadsberegninger og tidsestimat, utdyper Henriksen.

Bygget er tradisjonelt ført opp med plasstøpt underetasje og plattendekker i råbyggkonstruksjonen. Plattendekkene er montert av XTM i en underentreprise. Taket er tekket med tolags membran, og fasadene er teglsteinforblendet i noe ulike fargenyanser på de fire blokkene. Det er levert sju forskjellige typer tegl på prosjektet. På deler av fasaden er det også trespiler. Leilighetene i de inntrukne øverste etasjene på hver av blokkene har store takterrasser.

Leilighetene varierer i størrelse fra 35 kvadratmeter for de minste enhetene, til 119 kvadratmeter for de største leilighetene. Prisene starter på 2,1 millioner kroner og går opp til 12 millioner for de dyreste boligene. Kjøperne har hatt gode tilvalgsmuligheter, noe mange også har benyttet seg av.

Pandemi-fokus

Helt siden utbruddet av koronapandemien har byggeplassen hatt et stort fokus på smittevern, og de innførte raskt strenge tiltak på byggeplassen.

– Her har egne ansatte, underentreprenører og leverandører, og ikke minst byggherren, bidratt til å begrense smittefaren. Vi har ikke opplevd noen smittetilfeller som har medført stopp i produksjonen eller forhold som har påvirket fremdriften nevneverdig i prosjektet. De få tilfellene av smitte som har vært registrert på plassen har fått minimale konsekvenser, nettopp på grunn av de tiltakene og rutinene som har vært innført siden starten av pandemien, sier Henriksen.

Consto Eide har benyttet noen egne ansatte på rigg og drift, men hoveddelen av arbeidene er utført av underentreprenører.

– For oss er det viktig å understreke at dette er helt avgjørende samarbeidspartnere, som vi har jobbet tett og godt sammen med. Det har vært god stemning på byggeplassen, noe som har vært viktig for oss, sier Henriksen. På topp var det godt over 130 personer til stede samtidig.

– Vi har hatt gode HMS-rutiner, og har ikke hatt noen skader med fravær. Godt samarbeid med de fleste samarbeidspartnerne våre har resultert i god fremdrift, god kvalitet og fornøyde kunder, sier Henriksen, og skryter av sine kollegaer i Consto Eide som har lagt ned et godt stykke arbeid for å få prosjektet trygt i havn.

– «Team Trævarefabrikken» har levert en meget god jobb, og har vært helt avgjørende for at vi har klart å komme i mål på en så god måte som vi nå gjør, sier han.

Fortsetter samarbeidet i Oslo

Dette er Selvaag Boligs første prosjekt med Consto på Østlandet, men samarbeidet har tydeligvis gitt mersmak.

– Vi planlegger å bruke Consto også ved senere anledninger med bakgrunn i leveransen på Strømmen. Vi har blant annet inngått en intensjonsavtale med Consto Eide og det samme temaet som har vært på Trævarefabrikken, til prosjektet Lørenvangen 22 i Oslo, påpeker Øystein Klungland.

– Her skal vi benytte samme team og er noe vi ser veldig frem til, sier Henriksen og Bendigtsen i Consto Eide.