Fra et av NorgesGruppens solcelleanlegg.
Fra et av NorgesGruppens solcelleanlegg.Foto: TPF

TPF med ny veiledning for innfesting av solanlegg

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) og SINTEF Community har utarbeidet en helt ny veiledning for innfesting av solanlegg på kompakte tak.

Erfaringer fra både taktekkere og byggherrer viser at det i litt for mange tilfeller oppstår skader ved at valgte innfestingsløsning av solanlegg ikke er tilpasset resten av takkonstruksjonene. Dette gjelder både ved installasjoner på nye og eksisterende tak. Tiltakshavere har tidligere etterlyst en godkjent preakseptert løsning for innfesting av solceller på tak, skriver TPF i en pressemelding.

Med bakgrunn i dette har Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) og SINTEF Community, med god hjelp fra Solenergiklyngens medlemmer, utarbeidet en helt ny veiledning for innfesting av solanlegg på kompakte tak.

Prosjektet har vært et spleiselag mellom TPF, DiBK og NorgesGruppen, i tillegg til betydelig egeninnsats fra TPF og Solenergiklyngen, opplyser TPF.

Hege Gunnerud er styrleder for Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF).

Hege Gunnerud er styrleder for Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF).

Foto: TPF

Ifølge TPF er veiledningen et hjelpemiddel for de ulike aktørene i et byggeprosjekt der det skal monteres solanlegg på kompakte flate tak, med råd, anbefalinger og løsninger for innfesting av ulike solanlegg for å sikre et resultat som ivaretar alle funksjonskrav i Byggteknisk forskrift.

Veiledningen omhandler også hvilket ansvar de ulike aktørene har i de ulike fasene knyttet til innfestingen av solanlegget, står det i meldingen.

– Vi må være sikre på at innfestingen av solenergi-installasjonene ikke bidrar til skader på taket, med de konsekvenser dette kan få. Ved å følge anbefalingene i den nye TPF-informerer nr. 15 mener vi at omfanget av skader relatert til innfesting av solinstallasjoner på flate kompakte tak vil reduseres, sier TPF-styreleder Hege Gunnerud.

Her finner du veilederen