Illustrasjonsfoto

Toughtools overtar Proxlls verktøyportefølje

Proxll har som et ledd i sine strategiske planer besluttet å avslutte sitt engasjement i verktøysegmentet. 

Proxll har siden 1996 hatt ansvaret for å markedsføre og selge Panasonic verktøy sine produkter på det norske markedet. Fra 1. juni 2016 vil Toughtools AS håndtere dette markedet. Utover Panasonic vil Toughtools markedsføre Diager, en av Europas ledende borprodusenter. Toughtools vil også overta tre ansatte fra Proxll for å sikre kontinuitet med kundene.

- Gjennom en langvarig prosess og konstruktiv dialog mellom alle parter har man funnet en god løsning som vil gagne alle, inkludert brukerne, heter det i en felles uttalelse fra de involverte parter.

Toughtools AS er et nystartet firma i Hoff-gruppen som også eier Wilfa AS, Morek AS og Tamek AS.
–Vi ser synergier med å ta inn verktøy i vår portefølje og vi har ambisjoner om å løfte omsetningen betydelig. Vi har en nordisk strategi da vi også er representert i Sverige med Toughtools AB og i Finland med Toughtools OY, sier Morten Hoff i en kommentar.

Toughtools vil være operative og motta alle ordre og henvendelser vedrørende Panasonic verktøy og Diager fra 1. juni 2016. Frem til dette tidspunkt vil alle ordre og henvendelser bli håndtert av Proxll.