Torgbygget

Filnavn: TJO 20160920 4 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 21 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 2 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBildenr.: TJO 201609201 13 Torgbygget i Nydalen. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 25 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160914 10 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 8 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 9 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBildenr.: TJO 20160920 24 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 23 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 22 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 20 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBildenr.: TJO 20160920 14 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 12 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 11 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 10 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 25 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 1 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBildenr.: TJO 20160914 8 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn.: TJO 20160914 5 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFilnavn: TJO 20160920 2 Torgbygget i Nydalen Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

13 år etter at Backe Stor-Oslo satte det opp, har selskapet på oppdrag for Avantor gitt Torgbygget en vesentlig oppgradering, utvidelse og ikke minst ansiktsløfting.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: rehabilitering / påbygging av kontor- og forretningsbygg

BTA: 8.000 kvm

Totalentreprenør bygg: Backe Stor-Oslo AS

Totalentreprenør teknisk: Caverion AS

Byggherre: Avantor AS

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS

LARK: Cowi

Byggherres rådgivere: VVS: Erichsen & Horgen l RIBR: Elgenius l HMS: Insenti

Rådgivere: RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIB: Høyer Finseth l RIBR: Firefly l RI Energi: Evotek l RIV og RIE: Sweco Norge l RIGeo: Golder Associates

Underentreprenører og leverandører: Rivearbeider: RivTec l Lås og beslag: Lås & Sikring l Oppmåling: Nerdrums Oppmåling l Fasader: Staticus l Branntetting: Byggimpuls l Stillas: Christiania Stillas l Prefab: Contiga l Mur/puss/flis: Mjøndalen Mur & Puss l Minikjøkken: Studio Sigdal Skøyen l Himlinger/systeminnredninger: Oslo Bygginnredning l

Avantor fortsetter utviklingen i Nydalen. Det er flere byggeprosjekter i gang, og det er planer om ytterligere prosjekter. På 1990-tallet begynte Avantor med utbyggingen av det gamle industriområdet. For deler av bygningsmassen melder det seg et ubønnhørlig behov for en rehabilitering og oppgradering. Tidligere i vinter var det selve ikonet i Nydalen, høyblokka i Nydalsveien 28, som ble bygget om og energieffektivisert.

Torgbygget sto ferdig i 2003. Det har i utgangspunktet en trekantform med et mellombygg og ligger mot Nydalsveien i øst, torget i nord, og langs Akerselva i vest. Det inneholder kontorer i de øverste etasjene og handelsarealer i de nederste.

Påkrevet med oppgradering

– Selv om Torgbygget var relativt nytt, var det utdatert i utforming og funksjon. Det sto ikke i forhold til hva en moderne bydel kan tilby sine beboere, studenter, arbeidstakere og leietakere. Bygget var i sin helhet lukket og innadvendt, og enkelte leietakere her i Nydalen visste ikke engang at det var et nærsenter. Noe måtte gjøres, forklarer prosjektleder Geir Vaagan i Avantor.

Kristin Jarmund Arkitekter ble engasjert for å gjøre Torgbygget tidsriktig, funksjonelt og publikumsvennlig. Backe Stor-Oslo bygde Torgbygget i 2003. Teknisk entreprenør den gang var Caverion (den gang YIT). Nå er begge med videre; Backe Stor-Oslo som totalentreprenør bygg, og Caverion som teknisk totalentreprenør.

Vaagan forteller at de først begynte å se på handelsarealene, og hvor i bygget man eventuelt kunne få flere kvadratmeter. Det var noen muligheter. Femte etasje var inntrukket, mens nordfasaden hadde en spesiell identitet; et omvendt kremmerhus av glass gikk over flere etasjer og skulle gi dagslys inn i handels- og kontorarealene.

Forelå flere løsninger

– Det gjaldt å finne tiltak som skulle kunne gi god økonomi for Avantor. I flere omganger var vi med på å regne på de forskjellige variantene av fasadeløsningene som forelå, sier Backe Stor-Oslos prosjektleder, Bjørn Vesteng.

– Foruten at det i byggeperioden var krevende med drift i apoteket i senteret og i hotellet ved siden av, var nok de tekniske utfordringene utkragingene og innfesting av fasadene, understreker han.

Til å ligge utenfor selve bykjernen har Nydalen et av Oslos beste kommunikasjonsknutepunkter. Ikke minst i T-banestasjonen som ligger rett under Torgbygget. Sporveien hadde lenge ønsket å sette i gang et større ombyggingsarbeid for denne stasjonen. De to inngangspartiene i øst og vest skulle oppgraderes og fornyes for å kunne møte skjerpede bygningskrav. Blant annet et utvidet krav til rømningskapasitet, og et sterkt økende voksende antall reisende i årene som kommer. Estimatet er at det innen 2020 vil være 30.000 personer direkte tilknyttet Nydalen.

– De skulle utvide rømningskapasiteten, det vil si å få publikum raskere opp fra perrongene. Vi hadde tidligere en trapp som gikk fra nivået ved elva og opp til senteret. På akkurat det samme stedet hadde Sporveien et behov for en trapp opp til bakkenivå. Det trigget oss, vi måtte komme i gang i det samme tidsperspektivet og gjøre vår rehabilitering. Men det var en kompliserende faktor. Det var et grensesnitt mot Sporveiens arbeider der de i en egen avtale har utført noe arbeid for oss, sier Vaagan.

Sporveien erstattet den eksisterende trappa fra U1 til første etasje med to nye rulletrapper og en heis fra plattformen og opp i Torgbygget.

Backe Stor-Oslo begynte det fysiske arbeidet på nyåret i 2015. – Vi rensket opp innvendig, rev fasader, skjøtte ut dekkekanter og forberedte for plasseringen av bæresystemet som kom som fasadelementer fra Litauen. Det var en krevende prosjektering for å få alle detaljer på plass med tanke på alle sprangene og overgangene i fasaden. Alt måtte være pinlig nøyaktig da elementene ankom plassen, forteller prosjektleder Vesteng.

Kompleks form

Bortsett fra fasaden mot hotellet i vest, er alle fasadene oppgradert med et nytt fasadesystem. Kremmerhuset i nord ble tettet igjen ved at det ble montert inn stålinnlegg og lagt inn nye elementer. Den inntrukne femte etasjen ble utvidet til vegglivet.

– Fasaden har en ganske komplisert form med flere karakteristiske kontorkasser plassert ut mot Akerselva i vest. Prosjekteringen måtte også løse utfordringene med kuldebroer. Men utvidelsen, inkludert noen kvadratmeter i mellombygget, ga de tilleggsarealene og den nye utformingen som våre eiere ønsket. Til sammen har på- og ombyggingen gitt oss mellom 1.000 og 1.500 nye kvadratmeter. Vel halvparten av de cirka 8.000 kvadratmeterne er kontorarealer, opplyser Vaagan.

Det tekniske anlegget i bygget er beholdt, men supplert med et nytt aggregat i kjeller for å kunne håndtere det økte arealet. De vertikale føringene er beholdt, mens de horisontale er delvis skiftet ut. Avantors datterselskap Nydalen Energi dekker Torgbyggets behov for miljøvennlig varme og kjøling.

Ombyggingen omfatter også vesentlige utomhusarbeider på bakkeplan langs Akerselva, som gir en betydelig økt tilgjengelighet rundt og til bygget. Terrenget skal heves opp til plan 1, der en ny restaurant allerede er på plass med en solrik terrasse for uteservering.

– Torgbygget er et nærsenter, og skal ikke konkurrere med Storo Storsenter. Det ble jo en del rokeringer i ombyggingsfasen, men etter en suksessiv innflytting begynner nå ting å falle på plass igjen. Av handelsvirksomhet har vi fått en ny Coop Mega på cirka 1.500 kvadratmeter, et Vinmonopolutsalg, kosmetikkforretning og apotek. Gjensidige er også leietakere her. I tillegg er det flere bakerier og et variert tilbud av serveringssteder, forteller Vaagan.

Både Vaagan og Vesteng er strålende fornøyde med resultatet som de har oppnådd med det «nye» Torgbygget. 


Flere prosjekter