Tordenskiolds Hage

På Lade i Trondheim forsvinner industri- og lagerbygninger, og nye boliger tas i bruk i en bydel som er blitt et attraktivt og blomstrende boligområde. Tordenskiolds Hage i Lade Alle 73 er ett av disse, og her er 117 leiligheter fordelt på seks blokker klar til å ta imot nye beboere i løpet av mai og juni.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Leiligheter

Bruttoareal: 14.234

Byggherre: Lade Alle 73 AS

Hovedentreprenør: Betonmast Trøndelag

Arkitekt: JST Arkitekter

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Harboe og Leganger/Thilt l RIAku: Brekke og Strand l Ribr: Brannrådgiverne l Ribfy: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Grunn og utomhus: Ekren Maskin l Betongarbeider: Spennarmering l Tømmerarbeider: Betonmast Trøndelag l Fasadesystem, mur- og flisarbeider: Mursystem l Leverandør fasadesystem: STO Norge l Stillas: Aluhak Stillas Trondheim l Rørlegger: Kjell’s VVS l Elektriker: Elteam l Ventilasjon: Energima l Taktekking: Membrantak l Blikkenslager: Blikkenslagerservice l Smedarbeider: Nor-Construction l Malerarbeider: Edvardsson l Parkett: Parkettgruppen l Lås og beslag: Abra Beslag l Brannsikring: Norsafe Brannsikring l Kjøkken: Crown Imperial Norge l Heis: Heis1 l Vinduer: Lian Vinduer

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

De nye blokkene er plassert på en syv mål stor tomt, og byggherren, Egil Glørstad fra Eco Holding/Lade Alle 73 AS, sier det er god respons på prosjektet, både når det gjelder mottakelse av boligene og når det gjelder salget. For øvrig har Eco Holding 50 prosent av prosjektet, mens Krofu Eiendom står for resten.

– Vi har allerede solgt 85 prosent, slik at det nå ikke er mer enn omkring 25 ledige leiligheter, sier han, og regner med at det skal gå greit å selge også de siste.

Grei jobb

– Det har vært et godt prosjekt, og også resultatet er blitt veldig bra, sier Jan Ove Furunes som har vært prosjektleder for entreprenøren Betonmast Trøndelag. Jobben startet høsten 2019, og han sier det har vært god fremdrift. Heller ikke koronaen skapte problemer.

De seks blokkene er ført opp med bæresystem i plasstøpt betong og stålsøyler samt vegger i bindingsverk. Fasadene er i en kombinasjon av luftet pussystem og tegl. Det aller meste er gjort på stedet, og av totalt 150 bad er hele 90 av disse bygd på stedet.

Egil Glørstad forteller at man har valgt oppvarming i form av fjernvarme i alle gulv.

– Vi har unngått å bruke radiatorer, det mener vi gjør at leilighetene virker større og mer praktisk, ikke minst når de skal møblere, sier han, og legger også til at det er energibesparende.

Man har valgt å ikke bruke noen form for sol- eller vindenergi, ut fra at man har funnet at de løsningene som har vært aktuelle ikke er hensiktsmessig i boliger – i alle fall ikke foreløpig.

Gulvene er lagt med Eik Robust hvit matt lakk 1-stavs parkett. Til leilighetene er levert separat balansert ventilasjon med varmegjenvinner.

117 leiligheter

De 117 leilighetene varierer i størrelse fra 20 til 120 kvadratmeter, og burde passe for både studenter, voksne eller barnefamilier. De fleste leilighetene med hage har egen terrasse, og beliggenheten gjør at det er gode solforhold året rundt. Toppleilighetene har store takterrasser som gir deg en god utsikt over fjorden. Parkeringsplass finner du i prosjektets egen parkeringskjeller, og alle leilighetene kommer med en bod i kjelleranlegget. Noe av det som gjør at Tordenskiolds Hage skiller seg noe fra andre prosjekter, er utformingen på leilighetene. De arkitekt-tegnede husene har alle egen karakter med bruk av påkostede materialvalg.

God plassering

Byggherre Glørstads mener Tordenskiolds Hage er plassert på den beste tomta i området, ikke bare fordi tomta slik navnet antyder ligger i området der historien om sagnomsuste sjøoffiserer, Peter Jansen Wessel Tordenskiold startet. Lade er Trondheims egen grønne lunge, med parker og grøntområder så godt som i alle retninger, og ikke minst med Ladestien som bukter seg langs sjøkanten. Fra Tordenskiolds Hage er det kort vei til det meste og kollektivtilbudet er godt utbygd. Under hele området er det bygget et stort parkeringsanlegg, der det også er lagt til rette for elbilladere. Videre er det der en stor sykkelparkering. I kjelleren blir det også et eget område for vask av hund.

God form

Det er JST Arkitekter AS, med arkitekt Jan Støring i spissen, som har stått for utformingen. På nettsidene heter det at målet har vært å skape et boligkvarter med en kvalitet og form som skiller seg ut.

– Vi hadde hele tiden som mål å skape ikke bare en bygning, men ett hjem, sier Støring.

– Det var av avgjørende betydning at prosjektet fra første stund har hatt som ambisjon å skille seg ut fra de fleste nye boligprosjektene ved å satse på egenkarakter og materialkvalitet. Det er valgt en rekke løsninger med intensjon om å skape en «adresse», et boligkvartal som oppleves som ens eget hjemsted. Derfor har vi tegnet inngangsportaler fra gate, adkomsttun med gode sol- og lysforhold som kan utvikles til å bli en felles forhage og et parkområde med et fellesbygg, forteller han.

Eget hagehus

Hagen, som etter hvert vil bli opparbeidet, får et eget hagehus som er under bygging.

Dette er også noe som spiller på lag med tankene bak arkitekturen. Hagehuset blir på 60 kvadratmeter med moderne kjøkken og toalett-fasiliteter. I tillegg blir det møblert med stoler og bord, og lagt opp til både TV og internett-tilkobling.

Langs Lade Alle er bebyggelsen utformet som et samlende volum i en bymessig preget struktur med to adkomstportaler i to etasjer mellom blokkene.