Adm. dir. Bjørn-Osvald Skandsen i Systemair (t.h.) forteller næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om fabrikkens moderne produksjonsutstyr.Næringsministeren fikk mulighet til å hilse på mange av de ansatte i fabrikken til Systemair på Dal.Systemair har investert i mye nytt produksjonsutstyr ved fabrikken på Dal i Eidsvoll.Adm. dir. Bjørn-Osvald Skandsen i Systemair (t.h.) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i front under besøket torsdag.Adm. dir. Bjørn-Osvald Skandsen i Systemair gir en brief om virksomheten før omvisningen.Markedssjef Amund Ona Gjul i Systemair og Torbjørn Røe Isaksen.Markedssjef Amund Ona Gjul informer om flere av Systemairs produkter.

Torbjørn Røe Isaksen besøkte Systemair - fikk innspill på hvordan man kan styrke industrien

For noen uker siden inviterte adm. dir. Bjørn-Osvald Skandsen i Systemair næringsministeren til å komme på besøk på Systemair-fabrikken på Dal i Eidsvoll via Facebook. Torsdag kom Torbjørn Røe Isaksen til Dal og Systemair.

Systemair

Systemair har 135 ansatte i Norge, hvorav 40 jobber ved fabrikken i Eidsvoll. Den norske virksomheten omsetter for 600 millioner kroner i året og er del av Systemair Group som er børsnotert i Sverige og har en omsetning på 7,3 milliarder svenske kroner. Systemair produserer og leverer alle typer ventilasjonsteknisk utstyr, inkludert vifter, ventilasjonsaggregater, luftfordelingsutstyr, brann- og sikkerhetsventilasjon, luftkondisjoneringsutstyr, luftgardiner og varmeprodukter. Fabrikken på Eidsvoll har 40 ansatte.

På besøket fikk han med seg en omvisning på fabrikken, en solid innføring i hvilke produkter og løsninger Systemair produserer og selger i den norske byggenæringen - og ikke minst noen innspill rundt hvordan man bedre kan legge til rette for økte investeringer i en moderne og lønnsom norsk industrivirksomhet.

Nettopp forutsetningene for å drive lønnsom produksjon i Norge var formålet bak invitasjonen til besøket.

– Vi tror på markedsnær produksjon og kortreiste produkter, og jeg håper vi fikk vist frem på en god måte at vi er en velfungerende og lønnsom fabrikk med flinke folk som utvikler energieffektive produkter som markedet trenger, sier Skandsen.

Han tror at videre vekst i verdiskapingen i industrien går via investeringer som effektiviserer måten det produseres på.

– Vi må være konkurransedyktige, og med stadig smartere og mer komplekse produkter innebærer det automatiserte prosesser. Det er imidlertid ikke lønnsomt å robotisere alt, sier Skandsen. Han peker på at mange oppgaver fremdeles gjøres best av en dyktig fagarbeider med en stødig hånd.

– Fagarbeideren blir derfor ikke overflødig, men oppgavene endres - fra repetitiv og belastende bearbeiding av råmateriale til styring av roboter og sluttmontasje, sier Skandsen.

Store investeringer
Systemair har den senere tiden investert i store summer i fabrikken på Eidsvoll - både i produksjonen og rundt lagerfasilitetene. Dette var også noe næringsministeren fikk se nærmere på under besøket.

– Vi har investert 30 millioner kroner de siste årene i fabrikken. Dette omfatter blant annet en ny avansert produksjonslinje og nye lagerfasiliteter har kommet på plass for å legge til rette for videre vekst. Ingen av investeringene har fått støtte fra det offentlige. Vi utvikler ting hele tiden, men er ikke flinke til å søke den støtten vi kanskje kunne fått. Hadde dette vært enklere hadde vi trolig gjort mer. Min oppfatning er at mindre start-ups lettere kommer til pengene enn de etablerte, selv om de sistnevnte trolig har mist like stort potensiale. I dag favoriserer også skatteordningen investeringer i eiendom fremfor industri, utdyper Skandsen.

Han forteller av selskapet har store vekstambisjoner - og at automatisering vil bli et viktig innslag i dette utviklingsarbeidet.

– Vi har modernisert driften mye de senere årene - men vi ser at automatisering har gitt flere og ikke færre ansatte, påpeker han.

– Gode innspill
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen var godt fornøyd med hva han fikk se av Systemair på Dal.

– Fabrikken fremstår som meget veldrevet og ryddig, påpekte næringsministeren i etterkant av omvisningen på anlegget. Han var klar på at han tok med seg innspillene fra ledelsen i Systemair.

– Vi jobber nå med virkemiddelapparatet, og innspillene jeg fikk med meg her i dag tas med i dette arbeidet, understreker Isaksen.

Næringsministeren har nylig tatt initiativ til videreutvikling av Leverandørutviklingsprogrammet som omfatter offentlige anskaffelser. Som leverandør av ventilasjonsanlegg til byggenæringen, er Systemair spent på hva det vil medføre fremover.

– Vi liker høye krav, det presser ut de useriøse aktørene, men det må brukes vett. Vi ønsker ikke et dyrt og tungvint byråkrati, avslutter Skandsen – som påpeker at industrivirksomhetene rundt om i landet står for en stor verdiskapning.

– I løpet av de siste ti årene har vi betalt 428 millioner kroner i skatt - og 50 millioner bare det siste året, sier Skandsen.