Knut Arild Hareide har tatt over som samferdselsminister.

Stefan Offergaard

Topper i Veidekke, Skanska og AF Gruppen med klare forventninger og råd til Hareide

Vedlikeholdsløft, økt klimafokus og like konkurransevilkår. Veidekke, Skanska og AF Gruppen har store forventninger og tydelige råd til den ferske samferdselsministeren Knut Arild Hareide.

– Vi forventer at ministeren setter nytt trykk på Nasjonal transportplan. Det er særskilt behov for å løfte vedlikeholdet av veinettet opp på dagsordenen igjen. Det ble brukt store ord da NTP ble introdusert på grunn av etterslepet. I praksis er vi havnet godt bakpå og prioriteringene ser ut til å avta for hvert år, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef for Veidekke ASA.

Tror du det blir store endringer med Knut Arild Hareide bak rattet?

­– Med Frp i posisjon hadde samferdselssektoren en tydelig politisk sponsor i regjeringen. Vi er selvsagt spente på hvordan dette vil spille seg ut nå uten Frp. Men Hareide kjenner vi som en dyktig og helstøpt politiker fra tidligere, så vi tar ikke noen sorger på forskudd, sier han.

Vær nyskapende

– Hvilke råd har du til Hareide? 

– Fortsett å styrke bransjedialogen. Fortsett å være nyskapende og nysgjerrig på nye løsninger, både innen teknologi, miljø- og klimakrav- og ikke minst gjennomføringsmodeller, sier Bengtsson.

– Ellers bør Hareide være opptatt av hvilke standarder og krav som skal kreves ute i prosjektene. Jeg mener ikke at vi skal sperre grensene, men at vi skal ha vilkår i norsk anleggsbransje som er like, gir trygge arbeidsplasser og som overholder kravene til seriøsitet. Skal vi fortsatt ha en solid og kompetent anleggsnæring om ti år bør dette være høyt på ministerens agenda, legger han til.

Klimafokus

På sin egen Facebook-side skriver Knut Arild Hareide at han som samferdselsminister vil prioritere klimautfordringene og trafikksikkerhet.

– Jeg vil bidra til det grønne skifte denne regjeringen skal gjennomføre. Samferdselssektoren må bli mer bærekraftig. Klimakrisen er her. Det er alvor nå. Da ønsker jeg å være med å gjøre en forskjell. Det kan en samferdselsminister gjøre, skriver Hareide.

Det synes konsernsjef Ståle Rød i Skanska er gode nyheter

– Jeg synes det er positivt at Hareide velger å si at han vil ha fokus på klima i sitt arbeid som samferdselsminister. Skal vi nå ambisjonen om å bli klimanøytrale i 2045 er det helt avgjørende at vi gjør det vi kan for å redusere CO2 – avtrykket i alle anleggsprosjekter, sier Rød.

Innovasjon og utvikling

Skanskasjefen påpeker at det brukes om lag 120 milliarder kroner årlig til investeringer, drift og vedlikehold av infrastruktur. Han ønsker et forsterket samarbeid og bransjedialog og sier at CO2–avtrykket kan reduseres betydelig gjennom at offentlige byggherrer stiller forutsigbare klimakrav.

– Det skjer mye spennende i flere deler av anleggsbransjen, både når det gjelder maskiner, utstyr og valg av materialer. Det er gjennomført flere piloter som viser noe av potensialet, men nå er det viktig at det stilles miljøkrav i alle anskaffelser på infrastruktur. Det vil fremme innovasjon og utvikling, sier Rød.

Hele regjeringen må tenke klima og miljø

Rød mener det er viktig at en samlet regjeringen bidrar til en offensiv klimastrategi, og sier at ulike departement kan benytte ulike virkemidler. Han påpeker blant annet at klimaministeren sitter på strategien for sirkulær økonomi, kommunalministeren på lovverket til plan– og bygningsloven og næringsministeren på mye av virkemiddelapparatet for FoU.

– Det er viktig at offentlige byggherrer stiller klimakrav på både bygg og anleggsanskaffelser. Og det er viktig at lovverk og forskrifter oppdateres slik at de ikke hindrer, men heller fremmer for eksempel ombruk og gjenbruk. I dag er dette en flaskehals.

Like konkurransevilkår

I likhet med Bengtson trekker også Rød fram behovet for fokus på like konkurransevilkår.

– Det er behov for at regjeringen sender tydelige politiske signaler til alle landets byggherrer om at det er helt avgjørende for et velfungerende marked at det er like konkurransevilkår. Det er den beste måten å fremme sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

Arild Ingar Moe, konserndirektør for anlegg i AF Gruppen, sier de stiller med positive forventninger til endringene i regjeringen.

– Med erfaring fra Transport- og kommunikasjonskomiteen forventer vi at Hareide bringer med seg en god kombinasjon av bred politisk erfaring, godt humør og faglig innsikt, sier han og legger til:

– Vi håper han vil fortsette det gode samspillet med næringen som har preget samarbeidet de senere årene. Med samme fokus på fremdrift, langsiktighet og kompetansebygging, vil næringen kunne fortsette å utvikle gode og bærekraftige samferdselsløsninger.