Tonstad Øst

Foto Anders ReitanTotalt er hele utbyggingen på 600 kvadratmeter og prosjektet har en totalkostnad på cirka 30 millioner kroner, inklusive merverdiavgift. Foto: Anders ReitanUtbyggingen består av ti omsorgsleiligheter fordelt på to separate bygg i to etasjer, tilrettelagt for personer med psykiske lidelser. I tillegg omfatter prosjektet et administrasjonsbygg. Foto: Anders ReitanByggene danner sammen med en bodrekke et lunt tun. Foto: John Inge VikanUtbyggingen er gjennomført etter Best Value Procurement-metoden. Foto: John Inge VikanDet er lagt vekt på vedlikeholdsvennlige og robuste materialer i hele konstruksjonen. Foto: Marianne RøstadliDet aller meste er plassbygd på prosjektet. Foto: John Inge VikanNår beplantning, benker og utstyr kommer på plass vil tunet være med på å skape et godt bomiljø. Foto: Marianne RøstadliOverleveringen fant sted en måned før tiden, innenfor budsjett og uten skader med fravær. Foto: Anders ReitanFoto Marianne RøstadliFoto John Inge VikanFoto Marianne RøstadliFoto Marianne RøstadliFoto Anders ReitanFoto John Inge VikanFoto John Inge VikanFoto John Inge VikanFoto John Inge VikanFoto Marianne RøstadliFoto Marianne RøstadliFoto Marianne RøstadliFoto: Anders ReitanFoto Marianne Røstadli

Backe Trondheim kunne i slutten av februar overlevere prosjektet Tonstad Øst til byggherre Trondheim kommune. Overleveringen fant sted en måned før tiden, innenfor budsjett og uten skader med fravær.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Spesialbolig/omsorgsleiligheter

Bruttoareal: 600 kvadratmeter

Byggherre: Trondheim kommune

Totalentreprenør: Backe Trondheim

Prosjektkostnad: Cirka 30 millioner kroner

Arkitekt og landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIVA: Norconsult l RIG, RIA: Rambøll l RIBr: COWI

Underentreprenører og leverandører: Rør: Bravida l Vent: GK Inneklima l Elektro: Fjeldseth l Grunnarbeid: Lars Høyem l Kjøkken: Studio Sigdal l Plattendekker: Con-Form l Heis: Lift-Tech l Oppmåling: Nidaros Oppmåling l Branntetting: Firesafe l Taktekking: Master Sealing l Trapper: Brødrene Midthaug l Beslag: Mælen Blikk og Ventilasjon l Maler: Brøttemsmo og Lervik l Lås: Abra Beslag l Adgang: Securitas l Vindu: Lian Trevarefabrikk l Takstoler: Støren Treindustri l Stillas: Alu-Hak

– Dette har vært et godt gjennomført prosjekt for Backe Trondheim, sier anleggsleder Marianne Røstadli og prosjektleder Anders Reitan i Backe Trondheim AS. De får også ros fra byggherren, som sier seg godt fornøyd med både gjennomføringen og resultatet.

– Backe Trondheim har levert på et høyt nivå gjennom alle deler av prosess-gjennomføringen og jeg er særdeles fornøyd med resultatene, sier prosjektutvikler Geir Leseth i Trondheim eiendom.

Ti omsorgsleiligheter

Utbyggingen består av ti omsorgsleiligheter fordelt på to separate bygg i to etasjer, tilrettelagt for personer med psykiske lidelser. Leilighetene skal leies ut, og er planlagt for en person i hver leilighet. I tillegg omfatter prosjektet et administrasjonsbygg. Disse byggene danner sammen med en bodrekke et lunt tun. Når beplantning, benker og utstyr kommer på plass vil tunet være med på å skape et godt bomiljø. Eksteriørmessig glir byggene godt inn i omgivelsene, som består av byggefelt på tre sider og et skogsområde på det fjerde.

Totalt er hele utbyggingen på 600 kvadratmeter og prosjektet har en totalkostnad på cirka 30 millioner kroner, inklusive merverdiavgift.

– Prosjektgjennomføringen har gått etter planen uten noen store utfordringer. Det var en relativ knapp byggetid, og ikke minst ble tømrerarbeidene gjennomført meget effektivt over en periode på rundt fem måneder, fra august i fjor frem til ferdigstillelsen i februar, forteller prosjektleder Reitan.

BVP-kontrakt

Utbyggingen er gjennomført etter Best Value Procurement-metoden (BVP) – ofte omtalt som prestasjonsinnkjøp. Dette er en gjennomføringsmodell som fortsatt er relativt sjelden i Norge, men som stadig flere byggherrer nå velger å ta i bruk. Dette er det andre BVP-prosjektet som Trondheim kommune gjennomfører.

I BVP-prosjekter vektlegges kompetanse og ekspertise hos entreprenøren høyt.

– Innføring av BVP-metodikk er nytt i Norge, og det var knyttet spenning fra min side om hvordan gjennomføringen ville gå. Når vi nå står på den andre siden av prosessen kan jeg trygt si at dette var en suksess ved dette prosjektet, sier Leseth.

Også Reitan og Røstadli er godt fornøyd med denne gjennomføringsmodellen.

– Vi har hatt en tett samhandling mellom byggherre og entreprenør. BVP-avtalen ble signert i september 2018 og vi brukte konkretiseringsfasen til detaljprosjektering frem til januar 2019, hvor vi signerte totalentreprisekontrakten, forteller Reitan.

Grunnarbeidene tok til i april, og litt over ti måneder senere kunne prosjektet overleveres, en måned før tiden, innenfor innenfor budsjett, uten skader med fravær og uten miljøavvik.

Egne betongarbeidere og tømrere

Byggearbeidene gikk etter planen.

– I april 2019 startet vi arbeidet med omlegging av en vann- og avløpstrasé forbi byggetomten. Det ble gjennomført noe masseutskifting, men ikke mer enn planlagt, forteller Røstadli.

Konstruksjonen er tradisjonell, med støpt plate på mark, plattendekker både som etasjeskiller og til svalgangene, med betongvegger mellom leilighetene. Takkonstruksjonen består av takstoler med betongtakstein. Fasaden er kledd med stående varmebehandlet furu.

– Det er lagt vekt på vedlikeholdsvennlige og robuste materialer i hele konstruksjonen, med fokus på lave livssykluskostnader. Det er viktig at konstruksjonen skal stå seg godt over tid, påpeker Reitan.

Backe Trondheim har selv stått for alt av betong- og tømrerarbeider, og de har hatt med seg ulike underentreprenører til de øvrige fagene.

– Samarbeidet under prosjektgjennomføringen har fungert godt, legger Reitan til.


Flere prosjekter