Tone Lindheim er ny direktør for Naturhistorisk museum. (Foto: Bjørbekk & Lindheim)

Tone Lindheim ny direktør ved NHM

Landskapsarkitekt Tone Lindheim er ansatt som ny direktør for Naturhistorisk museum (NHM).

Lindheim har bakgrunn som professor i landskapsplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), hun er landskapsarkitekt og daglig leder i Bjørbekk & Lindheim, ifølge en pressemelding fra NHM.

Tone Lindheim er 60 år og har i 28 vært gründer, medeier og daglig leder i Bjørbekk & Lindheim. Dette er et av Norges ledende landskapsarkitektfirma, som har hatt en rekke viktige nasjonale oppdrag. Her har hun blant annet vært ansvarlig landskapsarkitekt for store transformasjonsprosjekter som Pilestredet Park, Nansenparken på Fornebu og Ekebergparken. Tone Lindheim kjenner Tøyenområdet og planene for Tøyenløftet godt gjennom oppdrag for Oslo kommune.

Tone Lindheim har vært professor ved Institutt for landskapsplanlegging på NMBU de siste 18 årene.

Styret i NHM behandlet ansettelsen på sitt møte torsdag 27. november og sluttet seg enstemmig til konklusjonen fra et enstemmig innstillingsutvalg som har bestått av: styreleder Kristin Halvorsen NHM, ass. dir. Tove Kristin Karlsen, UiO, prorektor Knut Fægri, UiO, styrerepresentant professor Arild Johnsen, NHM, hovedtillitsvalgt Christer Wiik Aram, UiO. Innstillingsutvalget innstilte Tone Lindheim som eneste kandidat til stillingen.

– Jeg er veldig fornøyd med at Tone Lindheim takket ja til denne stillingen. Med henne får vi en erfaren leder for alle de ansatte på museet og en svært dreven leder av store prosjekter. Det vil NHM ha god nytte av når vi nå skal være en viktig del av Tøyenløftet. I rekrutteringsprosessen overbeviste Tone Lindheim med sin faglige innsikt i naturvitenskapelige spørsmål, interesse for forskning og utvikling av museets mandat – og sin store entusiasme for Botanisk hage og hele museets virksomhet, sier styreleder Kristin Halvorsen.

Professor Arild Johnsen er representant for de ansatte i styret ved NHM og har deltatt i ansettelsesprosessen:

– Med ansettelsen av Tone Lindheim får vi en direktør med en genuin interesse for å videreutvikle NHM, både som en av hovedaktørene i Tøyenløftet og som akademisk institusjon. Jeg håper fagmiljøene ved museet tar i mot henne med åpne armer, sier Johnsen.

Tone Lindheim synes det er spennende med en slik stor og ny utfordring:

– Jeg gleder meg til å treffe alle ansatte og gjøre meg godt kjent med hele museets virksomhet. NHM er en viktig nasjonal institusjon med betydelige utfordringer og muligheter. Det er et stort behov for å rehabilitere gammel bygningsmasse og fornye utstillingene. Planene om nytt veksthus skal realiseres, samlingene skal digitaliseres og gjøres enda mer tilgjengelige for forskning av høy kvalitet. Dette er en fabelaktig utfordring og tidspunktet akkurat nå er vesentlig; det store Tøyenløftet er i støpeskjeen og vi står overfor en økende nasjonal interesse for realfag.

Lindheim overtar etter Arne Bjørlykke, som har vært direktør ved NHM siden 1. mai 2009. Bjørlykkes seksårige åremål går ut til våren. Nøyaktig dato for Lindheims tiltredelse er foreløpig ikke fastsatt.