James Stove Lorentzen (H) er byråd for byutvikling i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB
James Stove Lorentzen (H) er byråd for byutvikling i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tomtebanken er Oslos største – kommunen frykter «betydelig tap» dersom området ikke kan utnyttes som tiltenkt

Oslo kommune mener de omdømmemessige konsekvensene av radioaktiv utlekking på Åsland kan ha betydning for fremtidig boligbygging. De har koblet på kommuneadvokaten for å vurdere eventuelle rettslige skritt. – Dette er alvorlig og er noe vi følger nøye med på, sier Oslo-byråd James Stove Lorentzen (H).