Erna Solberg og Tom Wilhelmsen.Erna Solberg får sammen med Tom Wilhelmsen testkjøre den elektriske tippbilen.Erna Solberg bak rattet på "Erna" - Europas første helelektriske tippbil.Tom Wilhelmsen.Erna Solberg avduket "Erna"Erna Solberg og Tom Wilhelmsen fra åpningen og dåpen av bilen "Erna".Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, roser det elektriske initiativet.Bjørn-Inge Haugan, PR- og kommunikasjonsdirektør Volvo Norge.Erna Solberg ankommer anlegget i Ytre Enebakk.Erna Solberg hilses velkommen av Tom Wilhelmsen.Erna Solberg og Tom Wilhelmsen.Erna Solberg og Tom Wilhelmsen.

Tom Wilhelmsen satser elektrisk - Solberg gudmor for Europas første helelektriske tippbil

Maskinentreprenør og transportør Tom Wilhelmsen AS har kjøpt inn det som skal være de tre første helelektriske tippbilene i Europa, og fikk statsminister Erna Solberg til klippe snoren som markerte starten på en ny elektrisk satsing for transportøren. Solberg fikk også teste en av tippbilene, som hun selv døpte «Erna».

Fakta om tippbilene Volvo FE Eletric

GVW 26 t (27 t).
Motor: 400kW/850 Nm.
Akselavstand: 3.900 mm.
Egenvekt med fører: 13.695 kg
Tillatt totalvekt: 27.000 kg
Maks nyttelast: 13.305 kg
Elektrisk drevet kraftuttak med DIN-kobling
Batterier: 600 V, fire stykker – totalt 200 kWh.
Inntil 150 DC hurtiglading. Vanlig CCS/Combo2ladekontakt

Se video av kjøreturen nederst i saken

Det var en tydelig stolt Tom Wilhelmsen som torsdag kunne ta imot statsministeren på anlegget i Ytre Enebakk, hvor Europas tre første helelektriske tippbiler sto linet opp og klare til bruk. En rekke personer var til stede under dåpen og avdukingen av de tre Volvo-lastebilene, som har gått gjennom en omfattende modifikasjon for å kunne ha elektrisk drift. Dette markerer en milepæl for selskapet, som innen 2025 skal være helelektrisk.

Solberg roste Wilhelmsen for deres offensive satsing, og sier til Byggeindustrien at hun ser på denne investeringen som en kjempeviktig satsing.

– Vi har en ambisjon om at våre byggeplasser skal være utslippsfrie i 2025. Ved siden av vanlig transport og landbruk, er det bygg og anlegg som står igjen i ikke kvotepliktig sektor, og som har de største utslippene. Vi beskatter ikke slike maskininvesteringer, så derfor har vi etablert lavutslippsfondet som forsøker å stimulere til denne typen investeringer, som vil bli viktig om vi skal få til en transformasjon av bygg- og anleggsvirksomhetene. Og det er slik at det som er først, får mest Enova-støtte, sier Solberg.

Hun er samtidig helt klar på at det offentlige kommer til å stille stadig strengere krav i tiden fremover.

- Vi vil i våre anbud prissette co2-utslipp, og vårt utgangspunkt er å lage anbud som vekter opp miljøsiden i større grad fremover. Her vil blant annet Statens vegvesen være en viktig aktør, og vi skal bruke innkjøpsmakten i dette arbeidet, sier statsministeren.

Hun mener mange av aktørene i byggenæringen er flinke i sin miljøsatsing.

– Men det er ikke alle som er like aktive, og aktørene må ligge frempå, for kravene vil komme, påpeker hun.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen var en av deltakere som var til stede på arrangementet i Ytre Enebakk torsdag. Han understreker at Statens vegvesen helt klart vil vektlegge miljøaspektet i sine prosjekter og komme med krav til leverandørene i markedet.

– Jeg synes dette er en spennende satsing og et eksempel på hva som vil komme mer og mer, og vi i Statens vegvesen vil vektlegge miljøkravene i stadig økende grad fremover, sier Davik.

– Næringslivet tar en aktiv rolle
Statsministeren pekte i sin tale på at om vi skal nå klimamålene, er vi avhengige av å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren.

– Her har Norge gått foran. Elbilsatsing, nye el-ferger, el-busser og mer miljøvennlig biodrivstoff er noen tiltak som gir resultater, men vi skal videre. Også andre fremkomstmidler må bli grønnere, og da er det fint å se at dere har tatt saken på alvor ved å bestille de første elektriske tippbilene i Europa. Dere viser at næringslivet ikke er redd for å ta en aktiv rolle i arbeidet med å redusere utslippene. Vi er faktisk helt avhengige av at næringslivet tenker selv og selv tar initiativ til grønne løsninger. Det har dere gjort, g det kan dere være stolte av, uttalte Solberg under arrangementet.

Hun roste bedriften for å tørre å satse.

– Og når flere gjør som dere, og etterspørselen etter elektriske lastebiler går opp, vil vi forhåpentligvis også se at prisene går ned. I tillegg til de elektriske tippbilene har dere også bygget opp et massegjenvinningssenter i Oslo, der gravemasser gjenbrukes i nye prosjekter. På den måten bidrar dere til en bærekraftig sirkulærøkonomi. I dag tar dere et viktig skritt på veien mot et grønnere samfunn. Dere har et mål om 100 prosent nullutslipp innen 2025. Tre elektriske tippbiler er en god start, og jeg ønsker dere lykke til med den viktige jobben dere har startet på, uttalte Solberg, før hun fikk æren av å erklære tippbilen «Erna» for offisielt døpt.

– Jeg har jo holdt dåpstaler for båter før, men jeg tror det må være første gang jeg skal gjøre det for en bil, påpekte statsministeren, før hun klippet av snoren og dro av merket som viser at den første elektriske tippbilen i Europa bærer navnet «Erna».

– En stor dag
For Tom Wilhelmsen selv var dette en stor dag. Selskapet har over lengre tid vært engasjert i arbeidet for å redusere utslipp fra sin bygg- og anleggsvirksomhet. Målet er 100 prosent utslippsfri bilpark innen 2025.

– Dette året markerer et viktig skille i vårt arbeid, noe som skyldes vår satsing på helse, miljø og sikkerhet på ytre miljø, der vi nå vil vise vei for bærekraftig og grønn transport, og et sentralt plassert massegjenbrukssenter, uttalte Wilhelmsen.

Han er tydelig stolt over at Tom Wilhelmsen AS i dag er først ute i Europa med elektriske tippbiler. Han tror også transportbransjen kan nå klimamålene tidligere enn man legger opp til.

– Dette kan bevises med vår satsning på tre elektriske lastebiler som nå går i Oslo by. Takket være Volvo, som har utviklet disse fantastiske chassiene, og Maur Bilpåbygg som har funnet kreative og gode løsninger for påbygg og montering av tippkasse. Med disse tre tippbilene har vi allerede klart å redusere ti prosent av vårt CO2-utslipp. I 2019 slapp vi ut 2.655.000 kg med CO2. Med vår nysatsning har vi redusert utslipp av CO2 med 265.500 kg, utdyper Wilhelmsen.

Han pekte også på viktigheten av en mindre støyende transportbransje med elektriske alternativer.

– Dere har alle hørt en fossil lastebil og hvor mye støy den gir fra seg. Jeg har dessverre ikke målene for hvor mye ytre miljøstøy det skaper, men jeg kan love dere en helt annen stillegående kjøreopplevelse, og et mye mer skånsomt lydbilde for det ytre miljøet, legger han til.

Han understreker samtidig at denne satsingen og investeringen ikke er gratis.

– Derfor er det godt det finnes støtteordninger fra Enova, som har innvilget oss en støtte på 4,2 millioner kroner av en investeringsramme på 12,5 millioner kroner for de tre bilene, sier Wilhelmsen.

Elektriske tippbiler er helt avhengig av massegjenbrukssenter i randsonene nær Oslo sentrum for å kunne fungere optimalt. Dette har Tom Wilhelmsen AS på plass i Haraldrudveien på Ulven.

– Vi er klare til å investere i flere elektriske tippbiler, hvis byggherrer og entreprenører er sitt miljø bevist. Noen entreprenører ser også verdien av å satse på miljøet. Nøkkelen ligger i økonomi og poengscore i offentlig anbud for å fremme miljøet ved riving, nybygg og ny infrastruktur som etableres for et mer effektivt Norge. Vi må også ha grønne løsninger for å vinne jobber der oppdragsgiver har fokus på miljø. Vi ønsker å gjøre mer for å bidra til sirkulærøkonomi, og ønsker å etablere et vaskeanlegg for gravemasser fra klasse 1 til klasse 5. Området har vi på Disenå, tilgang på vann har vi og Sør-Odal kommune har ønsket oss velkommen. Nå gjenstår konsesjon fra fylkesmannen i Innlandet. Søknaden ble sendt 7. oktober 2020 og fylkesmannen har varslet en saksbehandlingstid på cirka seks måneder. Vi har dermed tro på at vi kan invitere statsministeren og øvrige gjester når vi i slutten av 2021 starter vaskeanlegget for gravemasser på Disenå i Sør-Odal kommune, utdypet en fornøyd Wilhelmsen.