Stortinget sier tirsdag ja til tolv av de 94 strømforslagene til opposisjonen. Mer solenergi og bedre støtteordninger til enøktiltak er blant tingene de folkevalgte går inn for. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Stortinget sier tirsdag ja til tolv av de 94 strømforslagene til opposisjonen. Mer solenergi og bedre støtteordninger til enøktiltak er blant tingene de folkevalgte går inn for. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tolv strømforslag får flertall på Stortinget

Stortinget vil si ja til tolv av opposisjonens 94 ulike strømforslag. Mer solenergi og mer støtte til enøktiltak er blant tingene de folkevalgte går inn for.

Fem av forslagene har energi- og miljøkomiteen enstemmig gått inn for i sin innstilling etter Stortingets ekstraordinære strømmøte 19. september.

Nå er det klart at ytterligere sju forslag får Frps stemmer og dermed flertall når Stortinget skal stemme over forslagene tirsdag. Av disse handler fire om solenergi, mens tre dreier seg om strømsparingstiltak og utvikling av strømnettet.

Solenergi

I alt vil Stortinget dermed si ja til totalt fem forslag på solenergi. Blant annet ber Stortinget regjeringen om å vurdere å midlertidig eller tidsbegrenset unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

– Dette er kjempebra. Når har vi en ordentlig kraftpakke på solenergi. Vi fjerner mange barrierer for å få en rask utbygging av solcellepanel på lagerbygg, varehaller, produksjonsanlegg og boliger, sier stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) til Altinget.

Høyre står bak fire av solenergiforslagene.

Ifølge Altinget kommer også regjeringspartiene Ap og Sp til å vende tommelen opp for forslagene.

Enøktiltak for lavinntektsfamilier

I tillegg er det nå flertall i Stortinget for å be regjeringen vurdere å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger.

Det kan skje ved for eksempel ved å opprette midlertidig låneordning som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante enøktiltak, i samspill med eksisterende enøkordninger, heter det i forslaget.

Høyre, Venstre, KrF, SV, Venstre, MDG, Rødt har tidligere stilt seg bak forslaget, som Frp nå altså støtter. Dermed er det sikret flertall.

– Treffer dem som sliter

Frp erkjenner at det ikke er flertall for partiets primære standpunkt om makspris på strøm.

– Her er det et forslag som er bra og treffer dem som sliter ved å gi dem muligheten til å få innført en del enøktiltak, sier Frps Marius Arion Nilsen til VG.

Stortinget ber også regjeringen sikre at nettselskapene tar i bruk ny teknologi som øker utnyttelsen av eksisterende nettinfrastruktur.