Dommen falt i Eidsivating lagmannsrett, som har sete på Hamar. Foto: Vidar Ruud / NTB

To personer dømt for grovt bedrageri og grov økonomisk utroskap i Nittedal

En bedriftsleder i Nittedal er dømt for grovt bedrageri og grov økonomisk utroskap. En annen bedriftsleder er domfelt for grovt bedrageri.

De er i Eidsivating lagmannsrett dømt til henholdsvis 4,5 og 1,5 år i fengsel, opplyser Økokrim.

Den ene lederen er dømt for å ha solgt et stort antall trucker til flere leasingselskaper. Problemet var at han ikke hadde truckene. Den samlede kjøpesummen utgjorde rundt 21,8 millioner kroner. Han ble også dømt for grov utroskap for cirka 18 millioner kroner.

Den andre lederen er dømt for grovt uaktsomt bedrageri av cirka tolv millioner kroner. Han ble frikjent i tingretten.