Skisse av Lysaker stasjon. Illustrasjon: Fornebubanen. 

To nye ledere til Fornebubanen

Grete Tvedt er ansatt som prosjektsjef og Jo Sverre Aasheim går inn i rollen som økonomidirektør for Fornebubanen-prosjektet.

Fornebubanen har nå gått inn i en byggefase, og etaten har ansatt ny prosjektsjef og ny økonomidirektør som begge vil inngå i ledergruppen, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

Grete Tvedt har gått inn i rollen som prosjektsjef for Fornebubanen.

– Med disse to nyansettelsene har Fornebubanen fått på plass to godt kvalifiserte og erfarne ressurser som gjør at vi nå har en kompetent og bredt sammensatt ledergruppe. Vi står godt rustet til å ivareta oppgavene som ligger foran oss, sier direktør i Fornebubanen Irene Måsøval.

Grete Tvedt ny prosjektsjef

Grete Tvedt har gått inn i rollen som prosjektsjef. Hun er utdannet sivilingeniør innen bygg- og anlegg og har ledet store prosjekter i Statens vegvesen med E18 Vestkorridoren og Bjørvika og Sydhavna. Hun har også erfaring som byggeleder og kontrollingeniør innen geotekniske konstruksjoner på større prosjekter og som geotekniker i både Statens vegvesen og i Multiconsult. Hun har siden juni 2020 vært ansatt i Sporveien og hun leies nå ut derfra til å lede prosjektavdelingen i Fornebubanen, står det i meldingen.

Om Fornebubanen

Fornebubanen er en nyetablert etat siden januar 2017 under byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune. Etaten har ansvaret for å realisere utbyggingen av Fornebubanen. Den nye T-banestrekningen skal gå fra Fornebu til Majorstuen, og banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Fornebubanen skal sørge for en raskere og mer effektiv kommunikasjon for beboere og næringsliv i Osloregionen. Fornebubanen har en kontraktsverdi på cirka 16,2 milliarder og hadde oppstart i desember 2020.

Kilde: Fornebubanen.

<p>Jo Sverre Aasheim er ansatt som økonomidirektør for Fornebubanen.</p>

– Vi har mange spennende oppgaver foran oss, og det blir interessant å jobbe med T-bane, som er et samfunnsnyttig miljøprosjekt. Dette er et prosjekt som pendlere til og fra Fornebu har ventet lenge på. Det gir en mulighet for videre fortetting langs banen sier Grete Tvedt.

– Den kompetansen og erfaringen Grete besitter gjør henne svært godt egnet til å bidra i prosjektsjefrollen og gi oss et ekstra løft som byggherre nå som vi går inn i byggefasen, sier Irene Måsøval.

Jo Sverre Aasheim ny økonomidirektør

Jo Sverre Aasheim kommer fra en stilling som CFO i GK Gruppen, og har hatt tilsvarende roller i iSurvey Group, Rambøll Norge og Scandiaconsult.

– Jeg ser på Fornebubanen som et prosjekt med høy faglig prestisje og som en svært viktig bidragsyter for den videre utviklingen av hovedstaden. Det er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjekter som krever profesjonalitet, samhandling og effektive leveranser. I tillegg legges det til grunn ambisiøse klima- og bærekraftsmål. Dette ønsker jeg å være en del av, sier Aasheim.

– Jo har bred kunnskap innen økonomiforvaltning og -styring, prosjektøkonomi, optimalisering av styrings- og gjennomføringsprosesser. Vi er svært fornøyde med at Jo har takket ja til å jobbe hos oss, sier Irene Måsøval.