KrF-nestleder og statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø har hatt mange gladnyheter å presentere for sine samfylkinger i Nordland. Foto: Carina Johansen / NTB

To nye flyplasser - Nordland en foreløpig vinner i Nasjonal transportplan

Allerede er det avslørt prosjekter for over 130 milliarder kroner i Nasjonal transportplan. Nordland fylke får to nye flyplasser og en rekke andre prosjekter.

Allerede 3. mars kunne statssekretær og nordlending Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet bekrefte at regjeringen bevilger over tre milliarder kroner til ny flyplass i Bodø.

Når Nasjonal transportplan (NTP) legges fram fredag 19. mars, vil den ifølge Noresjø inneholde 2,5 milliarder kroner til selve flyplassen, 350 millioner for å flytte helikopterredningstjenesten, og 274 millioner til å bygge ny atkomstvei.

Den nye flyplassen skal ligge på området som fram til nå har huset Bodø flystasjon, mens det gamle flyplassområdet skal bli til en ny bydel.

Det er meningen at Bodø kommune og Avinor skal stå for de resterende 2,5 milliarder kronene som utgjør kostnaden, ifølge Avinors forprosjekt.

Jubel for Narvik og Rana

I tillegg er det klart at regjeringen vil bevilge 1,8 milliarder kroner til ny storflyplass i Rana kommune. Det ble kjent 5. mars, kun to dager etter at en rapport fra Oslo Economics på oppdrag fra Avinor konkluderte med at flyplassprosjektet på Hauan vil gi et tap på 1 milliard kroner i netto nåverdi.

Også storflyplassen i Bodø er i en Holte Consulting-rapport fra juni 2020 regnet som samfunnsøkonomisk ulønnsom.

Det er imidlertid ikke bare flyplasser Nordland kan se fram til i NTP. Narvik kommune har særlig stor grunn til å være fornøyd, skrev NRK 11. mars.

Byen får til sammen 1,1 milliarder kroner til sine tre prioriterte prosjekter. Kryssingssporet på jernbanestasjonen i byen blir forlenget, og godsterminalen skal utvides.

I tillegg skal det settes av 200 millioner kroner til en ny 1,3 kilometer lang tunnel under byen, slik at E6 ikke lenger går gjennom sentrum. Svevestøv fra de nesten 500 vogntogene som passerer gjennom byen daglig har gjort at barn og folk med helseutfordringer i perioder ikke har klart å oppholde seg i Narvik sentrum.

Veiopprustinger og havneutbedring

I Vesterålen har regjeringen lagt fram forslag for Stortinget om å bygge den såkalte Hålogalandsveien.

Prosjektet, som er beregnet til å koste 9,2 milliarder kroner, vil medføre utbygging av E10 over 82 kilometer mellom Tjeldsundbrua i Troms og Langvassbukt i Sortland i Nordland. Veien skal kutte reisetid langs strekningen med nesten 40 minutter, skriver regjeringen.

I Saltdal kommune skal E6 mellom Sørelva og Borkamo rustes opp for en milliard kroner, skriver Avisa Nordland.

Langs kysten skal fiskerihavnene på Værøy og Røst få 539 millioner kroner til utbedring, skriver Lofotposten.

Vesterålen Online skriver at Andenes havn i Andøy kommune skal få ytterligere 440 millioner.