Økokrim har etterforsket saken der to menn nå er dømt til fengsel for grove bedragerier mot Husbanken. Foto: Tore Meek / NTB

Økokrim har etterforsket saken der to menn nå er dømt til fengsel for grove bedragerier mot Husbanken. Foto: Tore Meek / NTB

To menn dømt til fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken

To menn er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken, grov økonomisk utroskap og brudd på bokføringsreglene.

Bedrageriet er gjennomført i forbindelse med søknader om lån og tilskudd hos Husbanken som skulle gå til å finansiere kjøp og oppgradering av eiendommer som de domfelte skulle leie ut til flyktninger og vanskeligstilte, skriver Økokrim i en pressemelding.

Den ene mannen er dømt til fengsel i tre år og tre måneder, mens den andre er dømt til fengsel i to år og ni måneder. Økokrim er tilfreds med dommen.

– Vi er fornøyd med tingrettens dom, vi mener at det er riktig og viktig at det reageres strengt på denne typen misbruk av offentlige støtteordninger, slik tingretten har gjort her, sier politiadvokat Susanne Ihlebæk til E24.

Utbetalte 7.357.000 kroner

Tingretten har kommet til at det er snakk om et bedrageri som blant annet medførte tap for Husbanken knyttet til utbetalte tilskudd på 7.357.000 kroner.

I tillegg var det fare for tap for Husbanken knyttet til utbetalt grunnlån på drøyt 25 millioner kroner og tilskudd som ikke har kommet til utbetaling på 9.350.000 kroner. Det ble også søkt om et grunnlån på 6.222.000 kroner, der behandlingen stoppet opp før tilsagnsfasen.

Bedrageriet pågikk i rundt to og et halvt år før Husbanken stanset behandlingen av søknadene.

Sogn og Fjordane tingrett skriver i dommen at de tiltalte på en planmessig måte har utnyttet Husbankens særlig gunstige og tillitsbaserte ordning for å finansiere rimelige boliger til vanskeligstilte.

Må ut med millionerstatning

I tillegg til fengselsstraffen er mannen som ble dømt til den lengste fengselsstraffen dømt til inndragning av utbytte på 919.000 kroner, samt fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder eller ha ledende stilling i noe selskap, samt retten til å ha styreverv i selskap på ubestemt tid.

Den andre mannen er dømt til inndragning av utbytte på 1.369.700 kroner. De to må også betale erstatning til Husbanken på 4.230.465 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.