Illustrasjon av ny E6 med toplanskryss ved Berkåk. Illustrasjon: Nye Veier
Illustrasjon av ny E6 med toplanskryss ved Berkåk. Illustrasjon: Nye Veier

To entreprenører innstilt til milliardkontrakt i Trøndelag

Nye Veier har innstilt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i sørlige del av Trøndelag.

I de neste månedene skal totalentreprenøren og rådgiveren gjøre nødvendige forberedelser til start på byggingen. Samtidig skal de sikre gode løsninger for selve gjennomføringen. Byggingen kan starte i løpet av våren 2024, og veien skal stå ferdig i løpet av høsten 2027, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Det blir ny E6 fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune sør i Trøndelag. Veistrekningen er omtrent 15 km. Det skal hovedsakelig bygges en firefelts vei på strekningen, som i dag både har en høy andel tungtrafikk (ca 30 %) og er svært ulykkesbelastet. Verdien på den kommende kontrakten for bygging av hele veien er på cirka 2,2 milliarder kroner eksklusive opsjoner og mva. Kontrakten omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging og garantiansvar.

– Målet med ny E6, som er en sentral nasjonal ferdselsåre, er økt trafikksikkerhet, bedre flyt i trafikken og stimulere til vekst og utvikling i en stor region. Nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidene sammen med Skanska og Syltern. Denne strekningen er en viktig del av utviklingen av E6 sør for Trondheim, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier i meldingen.

– Det har vært god konkurranse om kontrakten. Fire entreprenører var kvalifisert for tilbudsfasen. Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS er to solide aktører i norsk anleggsnæring, og vi har store forventninger til samarbeidet de neste årene. Deres løsninger bidrar dessuten godt til klima og miljø. De har blant annet synliggjort en reduksjon i klimagassutslipp med over 50 prosent sammenlignet med reguleringsplanen, legger hun til.

E6 gjennom Trøndelag forbinder de sørlige og nordlige deler av landet. Dette er en svært viktig hovedvei for lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv, skriver Nye Veier. Dagens standard på veien hovedsakelig med to felt er hverken tilpasset dagens eller fremtidens trafikk.