To BAE-professorater til BI

Handelshøyskolen BI har inngått avtaler med OBOS og med et konsortium representert ved Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK om to gaveprofessorater ved skolen.

Det skriver BI i en pressemelding torsdag.

Handelshøyskolen har inngått en samarbeidsavtale med OBOS om å etablere et gaveprofessorat for forskning, utvikling og kunnskapsformidling innen boligutvikling og utbyggingsøkonomi. Avtalen har en årlig verdi på 1,5 millioner kroner, og forløper seg i fem år.

Gaveprofessoratet lanseres tirsdag 1. september i forbindelse med markeringen av 10-års jubileet for BIs Senter for byggenæringen.

Foruten OBOS-gaveprofessoratet, lanseres også et gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser gitt til BI av et konsortium i BAE-næringen representert ved Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK, heter det i pressemeldingen.