Stadig flere vil at byggeforbudet i strandsonen opprettholdes. Bildet er tatt i Oslofjorden i 2018. Foto: Tore Meek / NTB
Stadig flere vil at byggeforbudet i strandsonen opprettholdes. Bildet er tatt i Oslofjorden i 2018. Foto: Tore Meek / NTB

To av tre vil ha mindre bygging i strandsonen

To av tre nordmenn mener det burde bli mindre av eller full stans i utbygging i strandsonen, viser en undersøkelse.

35 prosent mener det bør tillates mindre utbygging i strandsonen enn i dag, og 30 prosent mener utbyggingen bør stoppes helt, viser tall Ipsos har hentet inn for Norsk Friluftsliv.

Med «strandsonen» menes en 100-meterssone langs kysten.

Den samlede motstanden på 65 prosent viser en økning fra spørsmålet sist ble stilt i 2021, da 54 prosent uttrykte det samme. Det er høyest andel av folk i Oslo og på Østlandet ellers som ønsker full stans, og lavest andel på Vestlandet.

Vestlandet har også generelt lengre kystlinje enn Østlandet, blant annet på grunn av alle fjordene og øyer.

Siden 1950-tallet har det vært et generelt byggeforbud i strandsonen, men likevel er en tredel av den norske strandsonen i dag bygget ut, ifølge Norsk Friluftsliv. Dét fordi kommuner gjør unntak fra regelen ved å gi dispensasjoner.

– Hvis vi skal bevare den flotte kystnaturen vår, må vi sikre at det nasjonale byggeforbudet i strandsonen faktisk blir overholdt. Det krever at kommunene ser verdien i naturen og folks tilgang til den. Det må innebære å gi færre dispensasjoner, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.