Attraktive sjøhytter trekker opp tallene. Her i Skjærhalden. Foto: Terje Pedersen / NTB
Attraktive sjøhytter trekker opp tallene. Her i Skjærhalden. Foto: Terje Pedersen / NTBTerje Pedersen / NTB

DNB ser bedring i hyttemarkedet

Salg av fritidsboliger har tatt seg opp. Det er tinglyst 4,3 prosent flere hytter enn i fjor, og prisene har også steget i år i flere områder, ifølge DNB.

Eiendom Norge gikk ut med positive tall for hyttemarkedet torsdag.

– Fritidsboligmarkedet er friskmeldt. Mens prisutviklingen så langt i år er flat, har omsetningsvolumet tatt seg betydelig opp fra 2023 og er nå på nivå med årene før pandemien, var budskapet fra administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

Statistikken til Eiendom Norge omfatter brukte hytter, mens tinglysninger omfatter både nysalg og salg innenfor familien. 

Der er tallene enda mer oppløftende, ifølge DNB.

– Medianpris har i snitt økt med 4,4 prosent og gjennomsnittspris med 5,8 prosent hittil i år. Det er bare litt under det øvrige boligmarkedet som har økt med hele 8,2 prosent, sier Tone C. Krange, segmentsansvarlig for fritidsmarked i DNB i en pressemelding.

Ifølge Krange er det store regionale forskjeller og markedet er prissensitivt. Det er først og fremst attraktive sjøhytter og innlandshytter som trekker opp tallene.

For fjellhytter har det gått litt tråere, mens alpinhytter ligger omtrent på samme nivå som tidligere år. Alpinhytter rundt de store anleggene har det vært god etterspørsel etter i lang tid.

Fritidsleiligheter er mer tungsolgt enn de tradisjonelle hyttene. Innlandshytter er generelt rimeligere, og der har salgene tatt seg opp den siste tiden.

– Et hyttesalg tar tid, og gjennomsnittssalget ligger nå på 137 dager. I gjennomsnitt tar det 19 dager lengre å selge hytte mot samme periode i fjor, men mye tyder på at salgstiden nå er på vei nedover igjen, skriver DNB i pressemeldingen.