Heddal stavkirke er en av mange som trenger tjære til impregnering. Foto: Marianne Løvland / NTB

Heddal stavkirke er en av mange som trenger tjære til impregnering. Foto: Marianne Løvland / NTB

Tjæremangel truer stavkirkene

Det mangler anslagsvis 10.000 liter tjære for å beskytte vegger og tak på stavkirkene. Nå står framtidig vedlikehold av verdensarven i fare.

Såkalt milebrent tjære lages etter samme oppskrift som ble brukt i vikingtiden, og Riksantikvaren har besluttet at dette skal brukes for å impregnere stavkirkene, skriver NRK.

Lars Erik Haugen i Fortidsminneforeningen, som har ansvaret for åtte stavkirker, anslår at det mangler 10.000 liter av denne tjæren. Det skaper problemer for vedlikeholdet av stavkirkene.

– Det som står på spill, er verdensarven vår. Vi ønsker å bevare stavkirkene, de unike trebygningene er blant verdens eldste trebygninger, sier Haugen.

Nå er det satt i gang en dugnad for å produsere tjæren som mangler. Riksantikvaren har bidratt med nesten 400.000 kroner til prosjektet i år, og håpet er at flere begynner å produsere milebrent tjære.