Tirsdag åpner rv. 13 Vik-Vangsnes - se åpningsseremonien med samferdselsministeren her

Veiåpningen blir utført av samferdselsministeren med videooverføring fra Oslo, grunnet koronapandemien.

Goteviktunnelen i Vik i Vestland fylke har allerede vært åpen for trafikk siden 9. desember. Hovedpoenget med tunnelen er å fjerne trafikken fra det rasfarlige og smale partiet gjennom Galden, og veianlegget ble derfor tatt i bruk i bruk så fort som det var mulig.

Den digitale seremonien starter tirsdag 19. januar klokken 13.30.

I tillegg til samferdselsminister Hareide, deltar vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, ordfører Roy Egil Stadheim og prosjektleder Stein Dyngen. Deler av seremonien vil bli sendt fra området ved tunnelportalen på Vik-siden, dersom videoteknikken og været gjør det mulig.

Den 2.860 meter lange Goteviktunnelen er bygd med rassikringsmidler, og hele veianlegget har en kostnad på rett under 600 millioner kroner, drøye ti prosent under kostnadsoverslaget på 683 millioner.

I tillegg til tunnelen, er 840 meter riksvei rustet opp og det er bygd 130 meter gang-/sykkelvei på Vetleøyri for å legge til rette for gang- og sykkeltrafikk på gamleveien i Galden i sommerhalvåret og flere private veier. Overskuddsmassene fra anlegget er brukt til å utvikle et næringsområde for Vik kommune på Hesjaslettet og 190.000 kubikkmeter tunnelmasse ligg klar i en sidedal til Vik for å kunne brukes i overbyggingen i tunnel under Vikafjellet.

Kruse Smith har vært hovedentreprenør på anlegget, og de starta arbeidene på slutten av 2017. På det meste var det om lag 50 personer i arbeid under bygginga, og de største underentreprenørene har vært Vassbakk og Stol, Fosse Maskin og Mesta Elektro. Totalt har 52 selskaper utført arbeid for hovedentreprenøren i kortere eller lengre periode. Samlet er det utført om lag 90 årsverk for å få veianlegget ferdig.

Rundt 150 skredhendelser og steinnedfall er registrerte på strekninga de siste 35 årene, og senest i 2016 raste store steinblokker ned og rev i stykker flere meter av veien, slik at det var stengt i rundt en uke.

Dronefoto som viser veianlegget under utbygging, med Vik i Sogn i bakgrunnen. Foto: Statens vegvesen