Tinghuset Førde

Prosjektleder Jan Madsen (t.v.) og anleggsleder Hans Martin Holsen har ledet byggeprosjektet med Tinghuset i Førde for totalentreprenør Åsen & Øvrelid. Her er de i den største rettssalen.
ÅsenØvrelid

ÅsenØvrelid

Holvik

Holvik

VestRørteknikk

VestRørteknikk

Bravidalogo

Bravidalogo

GKlogo

GKlogo

To store sentrumsgårder i Førde er totalrenovert og bygget sammen til en bygningsmasse på 5.000 kvadratmeter. Bygget huser blant annet tingretten og jordskifteretten for Sogn og Fjordane.

Fakta

Sted: Førde

Prosjekttype: Rettsbygg, kontorbygg

Byggherre: Hjelmelandsgården AS

Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid

Arkitekt: Mestres Wåge Arkitekter

Areal: 5.000 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 145 millioner kroner eks. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB: Sæle l RIBrann: Dib Prosjekte-ring l RIV: Vest-Consult Sunnfjord

Underentreprenører og leverandører: Tømrer, betong-arbeid, riving: Åsen & Øvrelid l Ventilasjon, automasjon: GK l Elektro, låssystemer: Bravida l VVS: Vest Rørteknikk l Fasade: Holvik Glas l Maler, flislegger, gulvbelegg: Maler Rune Skilbrei l Kjøkken: JKE l Betongsaging: Entreprenørservice l Utstyrsutleie: Ramirent l Heis: Heisplan

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Åsen & Øvrelid er totalentreprenør for prosjektet i regi av byggherre Hjelmelandsgården AS. Det er to kjente forretningsbygg i Førde sentrum som er utgangspunktet for det nye tinghuset - Hjelmelandsgården (Fjellvegen 9) og det såkalte Larsenbygget (Hafstadvegen 46). I tillegg til Sogn og Fjordane tingrett og jordskifteretten som holder til på hovedplanet og oppover etasjene i det nordre tårnet, er også Norec (tidligere Fredskorpset), Advokatfirmaet Tollefsen og Deloitte lokalisert i det nye bygget.

Domstolenes lokaler inneholder til sammen syv rettsaler på gatenivå, samt kontorarbeidsplasser fordelt over tre etasjer. Tinghuset er delt inn i en indre og ytre sone, der publikum har tilgang til ytre sone. Ytre sone inneholder vestibyle, rettsaler og møterom. Indre sone inneholder interne møterom, kontorarbeidsplasser, kantine og støttefunksjoner.

Domstoler på 2.000 kvadratmeter

Tingretten og jordskifteretten er størst av leietakerne i bygget, med til sammen om lag 2.000 kvadratmeter areal. I tillegg til rettssaler, møterom og administrative lokaler på gateplan, har de kontorareal i 3.- og 4.- etasje i det nordre tårnet. Norec holder til i 2.-etasje, mens Deloitte og Tollefsen har lokaler i sørtårnet sammen med Norec.

Til sammen har nærmere 100 mennesker arbeidsplassen sin i bygget.

Prosjektleder Jan Madsen hos Åsen & Øvrelid sier de leverte det første utkastet for prosjektet 1. desember 2017. Byggearbeidet startet rett før sommeren 2018.

– Det startet med en stor rivejobb. Byggene ble ribbet ned til dekkene og søylene. Vi utførte en stor jobb med betongsaging for å bygge inn de nye løsningene. Den store rettssalen ligger eksempelvis midt mellom de gamle byggene i et nybygg. Sjakter er flyttet og endret på. Alt er nytt bortsett fra søyler og dekker. Det har vært en komplisert jobb. Fra januar 2019 var det fullt kjør med bygging. Byggeperioden for tingretten var 16 måneder.

Er blitt et signalbygg

Madsen erkjenner at det ble vanskeligere og mer arbeid enn de så for seg.

– Det var bra vi ikke visste det på forhånd, da tror jeg vi hadde løpt, ler prosjektlederen, vel vitende om at sluttresultatet er blitt veldig bra. Med sin mørke glass- og aluminiumsfasade og sine to tårn, ligger bygningen der nå som et signalbygg sentralt plassert på nabotomten til rådhuset i Sunnfjord kommune.

Arbeidet ble ytterligere komplisert ved at domstolene hadde full drift i gamle lokaler i Hjelmelandsgården. Som navnet indikerer ble bygget i sin tid satt opp av den nå avdøde entreprenøren og eiendomsutvikleren Fritz Hjelmeland. Han var en kjent skikkelse i lokalmiljøet og stod bak mye av utviklingen av Førde til det byen er i dag.

– Det er en utfordring med slike prosjekter der det er full drift i byggeperioden. Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid med advokater og domstolene, med gjensidig respekt for hverandres arbeid. Domstolene stengte tidvis ned i forbindelse med korona, noe som gjorde at vi kunne kjøre på med byggearbeidene. Slik sett var det ikke bare ulemper med korona, sier anleggsleder Hans Martin Holsen.

– Det har vært en enorm jobb. Vi har endret bæringen på hele bygget. Heissjakten er revet og bygget opp igjen fem meter bortenfor. Vi måtte rive dekker og bygge nye, forteller Holsen om noen av utfordringene.

Leietagere på plass underveis

Byggeplassen ligger klemt mellom tungt trafikkerte E39 på sørsiden og bygaten Hafstadvegen på den andre. Riktignok med et parkeringsområde i sør. Anleggslederen forteller om få logistikkproblemer til tross trange arbeidsforhold.

– Det gikk overraskende bra å bygge selv om byggeplassen ligger midt i en by. Samarbeidet med naboene har vært utmerket, sier Holsen.

Lokalene til tingretten og jordskifteretten ble bygget ferdig først. Tingretten fortsatte ordinær drift i gamle lokaler i Hjelmelandsgården mens det ble bygget nytt, til de flyttet over i de nye lokalene i motsatt ende av bygget. Domstolene flyttet inn i april 2020.

Prosjektleder Madsen forteller at bygget ble til underveis i prosessen, siden nye leietakere kom til på gunstige tidspunkt. Leieavtalen med domstolene var på plass på forhånd, og utløste utbyggingen.

– Det var egentlig utrolig hvordan ting falt på plass. Nye leietagere kom på plass på veldig gunstige tidspunkt, slik at vi kunne fortsette byggingen direkte. Da domstolene var ferdige, kom avtalen med Norec på plass slik at vi kunne bygge lokaler til dem, og da vi var ferdig der, fikk de kontrakt med Tollefsen, og til slutt Deloitte da vi var nesten ferdig med advokatkontorene. De siste lokalene ble overlevert Deloitte 1. november, forteller Madsen.

Bygget har vært arbeidsplassen til opptil 60 personer på det meste, alle fag inkludert.

Ekskludert profil på fasaden

Ifølge Madsen er de gamle betongkonstruksjonene plasstøpt. Det samme er nye søyler og dekker. Mellom byggene har de bygget opp med betong, mens det er prefabrikkerte hulldekker som etasjeskille i den nye delen.

Fasaden i glass og aluminium er levert av lokale Holvik Glas. Den har såkalt ekskludert profil, det betyr at den designmessig har konstruksjoner som går ut fra selve fasaden.

På gulvene i rettsalene er det parkett, mens det er perforert gips på vegger og i tak for å gi god akustikk. Mye av gulvarealet er ellers flislagt. I gangarealene i kontorområdene er det vinylgulv.

Materialer på vegger er i stor grad malt gips, med innslag av speilvegger. I tak er det i vesentlig grad systemhimling. Bygget blir varmet av el-kjele og vannbåren varme til radiatorer.

Funksjonelt med bedret sikkerhet

Tingrettsdommer Bjørn Gunnar Sælen har vært med i prosjektgruppen for bygget, en jobb han forteller startet i 2016. Han sier de er veldig fornøyde med hvordan bygget er blitt, spesielt roser han funksjonaliteten sammenliknet med lokalene de hadde.

– Det er blitt et veldig funksjonelt bygg med gode løsninger, spesielt med tanke på sikkerhet med en indre og ytre sone. Det betyr at dommerne i forkant av rettssaken holder seg i den indre sonen og går ut i rettsalen derfra. Tidligere måtte vi ut blant publikum for å komme inn i rettsalen. For oss som jobber her gir moderne lokaler også økt trivsel, sier Sælen.

– Vi har nå løst knappheten på areal. Og det er gunstig at vi er samlokalisert med jordskifteretten. Vi har fått det slik vi ønsket. Samarbeidet med Åsen & Øvrelid har vært knirkefritt.

Daglig leder Jonny Tjønn i Hjelmelandsgården AS sier bygget er noe av det mest avanserte de har bygget.

– Spesielt tingrettdelen som er et pilotprosjekt for domstoler i forhold til digitale løsninger. Vi er godt fornøyde med resultatet.

Tjønn har ansvar for daglig drift i eiendomsselskapet som nå er eid av Fritz Hjelmelands etterkommere. Selskapet eier og drifter 65.000 kvadratmeter eiendomsmasse midt i Førde sentrum.

Selskapet kjøpte Larsenbygget for 14 millioner kroner i 2018 i forbindelse med utbyggingen.


Flere prosjekter