Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Tilleggshøring om Husbanken-lån – vil ha krav om velferds- og smarthusteknologi i livsløpsboliger

Endring av Husbanken-regler er sendt ut på høring.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte fredag ut høringsforslag på kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken.

- KMD har hatt forskriften på høring tidligere. I den første høringsrunden ba departementet særlig om innspill til konkretisering av kvalitetskriteriene for miljøvennlige boliger og livsløpsboliger, skriver departementet i høringsbrevet.

I denne tilleggshøringen foreslår derfor KMD flere konkretiseringer.

Kvalitetskriterier for nye boliger er delt inn i lån til miljøvennlige boliger og lån til livsløpsboliger. Ved lån til miljøvennlige boliger foreslås det to alternativer:

  • Minst tre kriterier innen følgende områder må være oppfylt: Begrenset bruk av helse- og miljøskadelige stoffer, avfallssortering i byggeprosessen, fleksibilitet i planløsningen, miljødokumentasjon eller lavemitterende produkter.
  • Dokumentert oppfyllelse av spesifikke krav innenfor Svanemerket eller BREEAM-NOR.

Ved lån til livsløpsboliger foreslås det følgende krav:

  • parsengsrom
  • vaskesøyle
  • bod
  • velferds- og smarthusteknologi

- Det er lagt vekt på at kriteriene er hensiktsmessige, objektive, tydelige og lette å forstå. I tillegg skal kriteriene være dokumenterbare og enkle å forvalte, og de må kunne digitaliseres, heter det i høringsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.