Kjetil Friestad. Foto: Rental.one
Kjetil Friestad. Foto: Rental.one

Tilfredsstillende år for Rental.one

Maskin og utleieselskapet Rental.one rapporterer om et tilfredsstillende fjorår, og er optimistiske med tanke på 2024.

Selskapet fikk en omsetning på 391 millioner kroner i 2023. Opp fra 253 millioner året før. De oppnådde et driftsresultat på 20 millioner kroner i fjor.

– Som for de fleste andre bedrifter, har høyt rentenivå og høy prisvekst påvirket oss. Derfor er jeg glad for å meddele at vi i 2023 har skapt nye arbeidsplasser og går med overskudd, sier daglig leder Kjetil Friestad i Rental.one i en pressemelding.

Samtidig er han optimist med tanke på fremtiden.

– Vi opplever stor etterspørsel etter utleie av biler, store lastebiler, anleggsmaskiner og utstyr. Verksted og servicetjenester blir en større del av vår virksomhet. Rental.one har en viktig rolle i omstilling til grønn drift i anleggsbransjen. Stadig flere anbud og byggeplasser setter krav til nullutslippsmaskiner, også i det private markedet. Framover skal bærekraft være en integrert del av alle våre aktiviteter, legger han til.

Rental.one ble etablert i 2015 og driver med virksomhet innenfor forvaltning av anleggsmaskiner, herunder utleie, salg og reparasjoner, vedlikehold, service av maskiner og utstyr. Selskapet er en del av Risa Gruppen