Fra venstre: Prisutdeler Sigmund Tøien (Multiconsult), Håkon Reksten (Norconsult), veileder Vegard Nilsen (NMBU) og prisvinner Frieda Trones Lieungh. Foto: RIF
Fra venstre: Prisutdeler Sigmund Tøien (Multiconsult), Håkon Reksten (Norconsult), veileder Vegard Nilsen (NMBU) og prisvinner Frieda Trones Lieungh. Foto: RIF

Tildelt RIFs pris for «Beste VA-Master»

Prisen for årets beste Master-oppgave innen vann- og miljøteknikk gikk til Frieda Trones Lieungh.

Lieungh vant for masteroppgaven «Nasjonalt estimat over sykdom fra drikkevann i Norge basert på Kvantitativ Mikrobiell Risikoanalyse (QMRA)». Hun er utdannet ved NMBU, og har hatt postdoktor Vegard Nilsen ved NMBU som veileder for oppgaven, skriver RIF i en pressemelding.

elv om man i Norge normalt anser drikkevann som hygienisk trygt, er det en viss risiko for å bli smittet med spesielt mage-/tarmsykdom via drikkevann. Smittsomme sykdommer skal registreres hos Folkehelseinstituttet, men det vil ofte være vanskelig å fastslå hva som er årsaken til mage-/tarmsykdom. Det er derfor grunn til å tro at drikkevann kan være en større kilde til slik sykdom enn det som faktisk blir registrert.

I oppgaven har hun sett på om drikkevann kan være en større kilde til mage-/tarmsykdom enn det som blir registrert. Dette er belyst ved at kandidaten har benyttet en såkalt kvantitativ mikrobiell risikoanalyse (QMRA) på data fra Vannverksregisteret for å gi grove estimater på omfang av vannbåren sykdom i Norge.

«Oppgaven representerer et nytt og relevant bidrag til å belyse smitterisiko fra drikkevannet. Selv om det vil kreves mer utprøving og kvalitetssikring av metoden, vil en slik type risikoanalyse kunne bidra til å gi et bedre bilde av den reelle smitterisikoen fra norske vannverk. Dette vil i sin tur være viktig for å kunne gjøre riktige prioriteringer av forbedringstiltak i vannforsyningssystemene», skriver RIF.

- Årets prisvinner har skrevet en meget god oppgave vi mener treffer godt i forhold til statuttene. Oppgaven har praktisk nytte for rådgiverne og bør være av interesse også for kommuner og vannverk, sier Sigmund Tøien, som er medlem RIFs ekspertgruppe innen vann- og miljøteknikk, og delte ut prisen til vinneren.

Lieungh jobber i Rambøll i Drammen. Med prisen følger et diplom og 10.000 kroner.