Eltrode bruker dataprogrammet Dialux for å gjøre lysberegninger av byggeplass før prosjektene kommer i gang. Illustrasjon: Eltrode.

Tilbyr gratis lysberegning av byggeplasser - et viktig HMS-tiltak

Eltrode anbefaler kundene å gjøre lysbergeninger av byggeplassene før prosjektet kommer i gang. – Dette kan bidra til å forebygge ulykker og uønskede hendelser, fastslår salgssjef Erik Muggerud.

Salgssjef Erik Muggerud (t.v) og daglig leder Freddie Hauge i Eltrode, vil tidlig inn i prosjekter for å utføre lysberegninger av byggeplasser.

Eltrode AS satser hardt på byggeplassbelysning i det norske markedet, og har siden selskapet ble etablert i 2016, sikret seg rammeavtaler med flere store entreprenørselskaper. En av tjenestene selskapet tilbyr sine kunder er lysberegning av byggeplass.

– Dette er en gratistjeneste som vi tilbyr våre kunder. Vi ønsker å få tegninger av uteområdet og selve bygget så tidlig som mulig, og i dialog med kunden bruker vi lysberegningen til å komme frem til best mulig plassering av byggeplassbelysningen, sier Erik Muggerud.

Daglig leder Freddie Hauge i Eltrode, tilføyer at det å utføre en lysberegning også gjør det lettere for kundene å planlegge hvilken type lys de eventuelt trenger å kjøpe til prosjektet.

– En prosjektleder eller en anleggsleder vil enkelt se hva de har behov for å kjøpe inn, og da slipper man å kaste seg rundt å gjøre innkjøp når prosjektet er i gang, sier Hauge.

HMS

Erik Muggerud understreker at god byggeplassbelysning er et vikitg HMS-tiltak. Han trekker blant annet frem lesse- og lastesoner for kraner, gangsoner, og trappe- og heissjakter som områder hvor godt lys er avgjørende for sikkerheten på en byggeplass.

– Godt lys er viktig helt fra man starter med graving på tomta. En dårlig eller feil belyst byggeplass er en sikkerhetsrisiko, poengterer han.

Vanligste feil

– Hva er de vanligste feilene når det kommer til byggeplassbelysning?

– Den vanligste feilen er at det byggeplassen er dårlig belyst. Vi ser også eksempler på variabel belysning der man kombinerer gamle lyskastere med ulike type lys. I noen tilfeller blir det nok også satt opp alt for store lyskastere på steder der man kunne klart seg med mindre. Lysberegning kan med andre ord også sørge for reduserte kostnader, sier Muggerud.

Freddie Hauge minner om at det det finnes en anbefalt lux-verdi for byggeplasser. Dette mener han mange entreprenører har et avslappet forhold til.

– Skulle det skje en arbeidsulykke, så kan det bli satt spørsmål ved om lyset var bra nok der ulykken skjedde. Skal man ha en trygg arbeidsplass og følge HMS-reglene, så bør man gjøre en god jobb på lysberegning., fastslår Hauge.

Kundene takker ja

Erik Muggerud påpeker at de fortatt ikke har fått nei fra kunder som har fått tilbudet om å lysberegne byggeplassen.

– Lysberegning er spesielt interessant for de store byggeplassene. Der får vi ofte også mulighet til å komme tidlig inn å planlegge prosjektet sammen med kunden, sier han.

Tror på bra høst

– Vi er på vei inn i en høst og vinter der behovet for byggeplassbelysning øker. Hvordan ser dere på markedet fremover?

– Markedet har normalisert seg etter en kraftig oppbremsing da koronasituasjonen inntraff. Vi har troen på en bra høst, og det gjelder ikke bare for vår byggeplassbelysning. Vi satser også på andre områder og kommer med flere spennende lanseringer i høst. Vi har for eksempel introdusert en serie med billadere for byggeplass, som kan plugges rett i byggestrømmen, og som er enkle å flytte fra byggeplass til byggeplass, forteller Hauge.

Denne saken er hentet fra Byggeindustrien nr. 13, hvor det blant annet var HMS-tema.