Tilbudsleder (Tender Manager)

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

I Trondheim er Rambøll det største og mest komplette rådgiver og arkitektmiljøet. Vi holder til i nye og sentrumsnære lokaler på Nyhavna med meget god tilgang til kollektivtilbud og parkeringsplasser til våre ansatte.

FirmaRambøll
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist15.12.2020

Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring og nysgjerrighet i en stilling hvor du har som mål å bringe det beste ut av Rambøll til våre kunder gjennom å vinne flere store oppdrag. For denne rollen trenger du helhetstankegang, evnen til å lede og koordinere tilbudsprosesser og samtidig lede det lokale markedsarbeidet for Trondheimskontoret. Det vil være en fordel å ha god kjennskap til byggebransjen i Trondheim og omegn. Er du vår nye Tilbudsleder (Tender Manager)? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Lokal nøkkelperson med nasjonal påvirkningskraft!

Som vår nye Tilbudsleder (Tender Manager) blir du en del av vår enhet for Salg - og Forretningsutvikling. Enheten er nasjonal og du får engasjerte kollegaer i hele landet og du blir en sentral brikke i Rambølls forretningsutvikling i Norge. Du rapporterer til Markedssjef region Midt og Nord. Som tilbudsleder vil du primært jobbe i markedet i Trondheim, men vil også samarbeide tett med Rambølls øvrige markedsorganisasjon nasjonalt og internasjonalt, juridiske ressurser og fagspesialister. Du vil ha hovedansvar for hele prosessen fra det besluttes å utarbeide tilbud til kontrakt er tildelt og prosessen evaluert. Vi leverer tilbud på mange forskjellige flerfaglige bygge- og anleggsprosjekter fra skoler, sykehus, boliger og kontorer til vegprosjekter, planprosesser og industriprosjekter. Det vil her være en stor fordel om du har forståelse for sammenhengen mellom fag- og tjenesteområder. Du må håndtere mange tilbud samtidig, både store og mindre prosjekter. Rollen forutsetter en stor grad av selvstendighet og sosiale ferdigheter for å lede ressurser på tvers av selskapet i spesifikke tilbudsprosesser. I stillingen ligger det også å ha rollen som lokal markedskoordinator for Trondheimskontoret, som innebærer mye kundekontakt i ditt eget og Rambøll sitt kundenettverk.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Hovedansvar for hele prosessen, fra det besluttes å utarbeide et tilbud til kontraktstildeling og evaluering av tilbudsprosessen
 • Lede tilbudsteam, møter og fremdrift i tilbudsprosesser
 • Videreutvikle tilbudsarbeidet/ - prosessen og sørge for opplæring av organisasjonen
 • Styre- og delta aktivt i markedsarbeid lokalt, både eksternt og internt
 • Håndtere henvendelser fra våre kunder og samarbeidspartnere
 • Lede salg og markedsmøter for Trondheim
 • Bidra til å finne de rette prosjektmulighetene for Rambøll
 • Være oppdatert på Rambølls strategier, tjenester og ressurser

Vi støtter den faglige utviklingen din / Våre tanker om din bakgrunn

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Høyere utdannelse innen økonomi, jus eller ingeniørfag
 • Erfaring fra salg eller tilbudsarbeid
 • Ønskelig med bransjekunnskap innen bygg / arkitektur / arealplanlegging / byutvikling
 • Ønskelig med kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, kontraktstandarder og entrepriseformer

I denne rollen vil det være en fordel om du også motiveres av utfordringer, er ansvarsbevisst og evner å fokusere på kundens behov og mål. Vi tenker at du er initiativrik og strukturert. Du er strategisk og evner å formidle innholdet i Rambølls rolle som samfunnsrådgiver til kunden. Du kommuniserer godt både på norsk og engelsk.

Bærekraftig virksomhet

Som første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, har Rambøll Norge blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Sertifiseringen baserer seg på vår påvirkningskraft i et bredt spekter av prosjekter, interne styringssystem og kvalitetssystem, samt. egenutviklede verktøy og tjenester som støtter opp om det å handle bærekraftig.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 15.12.2020.

Vi oppfordrer alle kandidater til å søke snarest, da vi innkaller til intervju fortløpende.

Har du spørsmål?

Kontakt Even Brobak, Markedssjef Midt og Nord, 97597568.

Søk stilling

Vis flere stillinger: