Tidligere dømt arkitekt tiltalt for nye lovbrudd på Tjøme

En arkitekt er tiltalt for å ha brutt plan- og bygningsloven i forbindelse med to byggeprosjekter på Tjøme i Færder kommune.

Det dreier seg om to prosjekter på fritidseiendommer. Mannen er tidligere dømt for grov korrupsjon, ifølge NRK. Sakene handlet blant annet om bygging i strandsonen på Tjøme.

Ifølge den nye tiltalen har arkitekten gitt feil opplysninger og unnlatt å gi opplysninger i forbindelse med søknader om tillatelser til tiltak på de to eiendommene. Arkitekten er tiltalt for å ha prosjektert ny fritidsbolig på den ene eiendommen i strid med kommunens arealplaner.

I samme sak er arkitektfirmaet, et byggefirma og en arkitekt ilagt forelegg for overtredelse av plan- og bygningsloven.

– Ulovlig bygging i og i nærheten av strandsonen fører til inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten. Det påvirker også naturmangfoldet og kan være økonomisk motivert, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

– Økokrim håper at straffen som er ilagt, kan være et viktig signal om at en gir riktige opplysninger til offentlige myndigheter, setter seg inn i gjeldende regelverk, har gode rutiner og er årvåkne slik at det ikke foretas inngrep i og i nærheten av strandsonen uten at det foreligger nødvendig tillatelse, sier Høviskeland.