Thune Eureka

AFlogo

AFlogo

Bolseth

Bolseth

RolfHolm

RolfHolm

GST

GST

Caverionlogo

Caverionlogo

Powertech

Powertech

Luftkvalitet

Luftkvalitet

Franke

Franke

Eiqon

Eiqon

SolliHoff

SolliHoff

HTHlogo

HTHlogo

Med navn som en god idé skal Thune Eureka by på både gode arbeidsplasser og et godt løft for nabolaget på Skøyen.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Nybygg Næring

Bruttoareal: 11.000 kvadratmeter

Byggherre: Fram Eiendom

Byggherrerepresentant: P7 Prosjekt

Totalentreprenør: AF Bygg Oslo

Kontraktsum eks. mva.: 285 millioner kroner

ARK: Arcasa arkitekter

IARK: Kor Interiør

LARK: Multiconsult

Rådgivere: RIB, RIVA, RIA, RIM, RIG, RIØko: Norconsult l RIBr: Fokus Rådgivning l RIBfy/RIV rør: Multiconsult l RI Mur: Ingeniørplan l RIE: Konsel l RIV vent: Ingenia l Arborist: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Firing og Thorsen l Spunt: Seierstad Pelemaskiner l Peling: Hallingdal Bergboring l Betongarbeider: Eiqon l Prefab: Norske Bæresystemer l Ventilasjon: Luftkvalitet Rørlegger: Assemblin l Elektro: Powertech l Automasjon: Caverion l Teglfasader: Rolf Holm l Teglleverandør: Mur Direkte l Glass/Alu: Bolseth Glass l Taktekker: Icopal Tak l Heis: Uniheis/GM Heis l Tømrer: GST Byggmontering l Utomhus: Agaia l Lås og beslag: Lås og sikring l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Solskjerming: Notto Solskjerming l Karuselldør: Boon Edam l Maler: Malermester Buer l Tepper og gulvbelegg: Intep l Terrazzo: Epotek/Norsk Terrazzo l Himlinger: System1 l Fast bygginnredning / Spilehimling: Bosvik l Bygginnredning, garderobe: Sørlie Prosjektinnredning l Tekjøkken: HTH l Brannsikring: Albanor Isolering l Rekkverk: IBM l Port/Gjerder: Ramirent l Stikker: Solli og Hoff

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Like ved Ring 2 på Skøyen i Oslo har en lys idé blitt til et lyst tilskudd til bygningsmassen i området. Uttrykket Eureka, aller mest forbundet med den naturvitenskapelige tenkeren Arkimedes, kan oversettes med «jeg fant det», og man har definitivt funnet noe på Thune Eureka.

Bygget fremstår som et sprekt kontorbygg med lys teglstein med spesielle dimensjoner, spreke glassflater og metalldetaljer som gir et flott lysspill i fasadene.

– Her har byggherre hatt en tydelig ambisjon og lagt føringer for hva slags bygg de ville ha. De har stilt strenge krav, og det er valgt produkter med høy kvalitet. Dette er et kvalitetsbygg med flott fasade, spesielle trappesjakter og bra teknisk anlegg. Det er et flott kontorbygg som skiller seg ut på Skøyen, sier prosjektleder Kristian Dahlen i totalentreprenør AF Bygg Oslo.

Thune Eureka vil romme både kontor og servering når det er ferdig innflyttet. I tillegg til nye kontor-arealer i andre til niende etasje, med en romslig takterrasse, åpner også en utadvendt restaurant på bakkeplan.

Lys betong

Fra før av stod noen eldre næringsbygg på tomten, like inntil Ring 2 og et gullistet, gult portnerbygg. De eldre byggene ble revet i en separat entreprise før AF Bygg Oslo kom inn i desember 2020. Entreprenøren kom til vanskelige grunnforhold med mye bløt leire, samt infrastruktur i grunnen som de ikke kjente til fra før av.

Som en del av grunnarbeidet er det etablert 16 energibrønner med en dybde på 350 meter, som blant annet forsyner bygget med vannbåren varme i mange av gulvene, men også vil kjøle ned bygget om sommeren

AF har plasstøpt bunnplate under kote 0 på tomten, samt vanntette kjellervegger. I tillegg er også heis- og trappesjaktene i prosjektet plasstøpt i hvit betong. Betongarbeidet er gjort av AFs datterselskap Eiqon, og betongen er produsert av Unicon etter den såkalte Gyldendal-resepten.

– Det er veldig spesielt i dette bygget at sjaktene er så synlige, ikke bare i heis- og trappesjakt, men også i kontorlokalene. Det har vært ganske krevende. Vi har måttet støpe én og én sjakt av gangen, og det har tatt en del ekstra tid. Det er lagt mye arbeid i den synlige betongen, som også er laget med en veldig spesiell resept, forteller Dahlen.

Krevende bygg

Foruten de spesielle betongsjaktene er råbygget en tradisjonell konstruksjon med stålbæresystem og hulldekker i etasjeskillene. Kravene til visuelle og materielle kvaliteter har likevel gjort prosjektet til en krevende jobb for entreprenør. På østsiden krager også bygget ut over en gangpassasje mellom Thune Eureka og naboeiendommen.

– Det er et veldig komplisert bygg. Det er krevende detaljer overalt, krevende teknisk anlegg, og særlig fasaden stiller høye krav. Det er en blanding av glass og smale teglsøyler. Steinen har dimensjoner som gjør det ekstra tidkrevende å legge den. I tillegg til et krevende bygg, har vi hatt en tett og trang tomt med lite riggplass, forteller Dahlen.

Prosjektet har hatt nabobygg på alle kanter bortsett fra fronten mot Ring 2, en trafikkert bilvei og trikketrasé, hvor trikkeledningene også har vært festet til bygget, men som under byggeperioden har vært festet til provisoriske festepunkter – nok en komplikasjon for utbyggerne.

– Vi kan ikke flytte Ring 2, og vi kan ikke flytte bygget, så de forutsetningene må vi bare håndtere, sier prosjektlederen tørt.

Byggherre Thune Eureka AS har leid et fem meter dypt område på baksiden av bygget, og prosjektet har fått legge beslag på sykkelfeltet i front under byggingen, men ellers har det vært lite albuerom på Skøyen-tomten. Logistikk og planlegging har vært nøkkelen til å i det hele tatt kunne bygge på en trang tomt.

– Du kan ikke ha store lager på plassen, og vi har hatt gode riggfasiliteter. Vi har blant annet brukt tårnkran lengre enn hva som ville vært vanlig med bedre riggplass. Men alt kommer til planlegging. Det er utfordrende, men det er også skjerpende for et prosjekt å ikke ha for mye areal.

Very Good

Thune Eureka består av to teglsteinsbygg på henholdsvis ni og syv kontoretasjer med underliggende kjeller.forbundet av et innvendig glassbygg. Bygget er sertifisert til Very Good i Breeam-Nor.

– Opprinnelig var det en ambisjon om energiklasse B, men vi har oppnådd klasse A, som er en betydelig forbedring og noe vi er stolte av å ha fått til.

Prosjektet har hatt en sorteringsgrad på omtrent 95 prosent. På det meste har det vært omtrent 250 mennesker i sving i prosjektet på samme tid. AF har lagt mye krefter i å sikre egne arbeidere, leverandører og tredjepersoner i det travle området.

– God dialog, både med Sporveien, Bymiljøetaten, naboene og folkene våre på plassen, har vært en nøkkelfaktor i alt dette. Vi har ikke hatt noen skader med fravær, og ingen H2-skader heller. Den trange riggplassen og nærheten til trafikk har vært de mest kritiske sikkerhetsutfordringene, og vi har hatt god fokus på dette gjennom hele prosjektet.

Bygget ble overlevert medio mai, og leietagere har flyttet inn.

Materialfokus

Teglsteinen som er valgt i fasaden gir et spesielt spill sammen med de mange glassflatene og pregede aluminiumsprofilene i gyllen finish. Men materialfokuset fortsetter også på innsiden av bygget.

– Produktene som er valgt av byggherre, er av gjennomgående høy kvalitet. Vi har 21mm én stavs eikegulv og også veldig mye eik ellers i interiøret, forteller Dahlen.

Ønsket om store mengder eik i interiøret har naturlig nok bydd på egne problemer med den internasjonale situasjonen som har hersket det siste året, for ikke å snakke om en generelt vanskelig materialsituasjon gjennom hele 2020-tallet.

– Dette prosjektet startet opp under Covid, og da jobbet vi med Oslo kommunes restriksjoner for byggeplass. Da verden åpnet opp igjen, stoppet forsyningskjedene opp, og det var knapphet på alt av stål, metall og glass. Og så kom krigen i Ukraina, og leveransesituasjonen for eik og bjørk ble veldig vanskelig. Leveranser har egentlig vært en utfordring gjennom hele prosjektet, så fokuset vårt var der, men det har vært krevende. Vi mangler fortsatt noen eikeplater, forteller Dahlen.

Med manglende lagerplass på tomten har det vært ekstra krevende å sikre materialtilgangen.

– Vi har hatt flere ting som har vært mellomlagret utenfor prosjektet, og så har situasjonen også stilt mer krav til de aktørene vi har hatt med oss, sier prosjektlederen.

Eureka

Dahlen forteller at han er stolt av bygget som nå overleveres.

– Det er mange ting man kan være fornøyd med i dette prosjektet. Fasaden stikker seg absolutt frem her, og både byggherre og arkitekt som har hatt visjonen, og aktørene som har produsert fasaden, fortjener honnør for den. Å ta dette prosjektet fra forprosjekt til utført prosjekt har vært et stort samarbeid, og det bør alle være ganske fornøyde med, sier han.

I tillegg til de mer synlige arkitektoniske og materielle kvalitetene i bygget, er det også kvalitet gjemt bak fasaden.

– Det er lagt veldig mye fra byggherres side i det tekniske anlegget. Det er godt beskrevet, og her har byggherre hatt en veldig bevisst tanke om at det skal være godt å jobbe her. Teknisk infrastruktur er høyt spec’et og dimensjonert for bruksendringer uten større tekniske endringer, sier Dahlen.


Flere prosjekter