Thon Hotel Sandven

Tradisjonsrike Thon Hotel Sandven i Norheimsund i Hardanger har fått 46 nye rom, 25 nye leiligheter og ny konferanseavdeling.

Fakta

Sted: Norheimsund

Prosjekttype: Nybygg, hotell

Entreprisekostnad eks mva:
98 millioner kroner

Bruttoareal: 4.000 kvm

Tiltakshaver: Thon Hotellbygg

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Arkitekt: MNAL Alv Martin Vangdal

Interiørarkitekt: Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar

Rådgivere: RIB: Smidt & Inge-
brigtsen l RIV: Kåre Neteland (rør) og Kantek (vent) l RIE: Norheimsund Elektro l RIBr: Sweco Norge

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid: Kjosås Maskin l Betong: Magnar Sivertsen l Stål: Johs Sælen l Glass/Alu: Holvik Glass l Tømrer: Nævdal Bygg l Maler og belegg: Christensen og Heimdal l Tak: Lett-Tak l Tak-tekking: Fløysand Tak l Baderomskabiner: Part Construction l Rør og sanitær: Kåre Neteland l Elektro: Norheimsund Elektro l Ventilasjon: Kantek l Vinduer: NorDan l Parkett: Bo Andren l Himlinger og foldevegg: Bergen Byggsystem

Hotellet ble etablert i 1854 og ligger i Norheimsund sentrum i Kvam kommune.

Høye forventninger
Hotelldirektør Jorunn Pile har høye forventninger til det utbygde hotellet.

– Vi får nå bedre muligheter til å satse på kurs- og konfe-ransemarkedet. Viktige markeder er forretnings-reisende og ferie/fritid. Jeg håper nærheten til Kvam-
skogen gjør at vi også kan få flere vinterturister, sier Jorunn Pile. Utbyggingen vil bety økt omsetning og flere årsverk.

98 millioner kroner
Utbyggingen er på 4.000 kvadratmeter og er fordelt på to fløyer og et midtbygg. En fløy inneholder 25 leiligheter, den andre 46 hotellrom og konferanseavdeling. Tiltakshaver er Thon Hotellbygg. Utbyggingen er tegnet av sivilarkitekt Alv Martin Vangdal og utført i totalentreprise av LAB Entreprenør. Kontraktssummen er 98 millioner kroner eks mva. Byggearbeidene startet i juni 2011. Leilighetene ble overlevert i november 2012, resten i august 2013.

Silt i grunnen
Prosjektleder Hans Skorpen i LAB Entreprenør sier at grunnen består av silt.

– Derfor har det vært nødvendig å pele en del av bygget. Den delen står på 770 meter med stålkjernepeler, de lengste på 18 meter. Den andre delen er fundamentert på en betongplate, sier Skorpen.

Det er lagt radonduk under fløyen med leiligheter. Fløyen med hotellrom og konferanseavdeling har et åpent parkeringsanlegg som gir utlufting.

Plasstøpt betong
Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong. Begge fløyene har lettak. Fløyen med leiligheter har avtrapping mot bakkenivå. Fasadene har hvit trekledning, hvite steni-plater ulike grånyanser og glass. Det er flis på gulv i vestibyle og trappeløp, parkett i konferanserom og hotellrom og tepper i hotellkorridorer. Hotellrommene har gipshimlinger, mens det er systemhimlinger i konferansedelen og korridorene.

Det er 25 cm isolasjon i vegger og i snitt 40 cm i takene. Vinduene har en U-verdi på 1,0. Hele den nybygde delen av hotellet har universell utforming.

Baderomskabiner
Oppvarming skjer med radiatorer basert på varmepumpe. Det er kollektorer i fjorden som benyttes til kjøling om sommeren.

Den nye delen av hotellet har balansert ventilasjon og fire aggregat; et for leilighetene, et for hotellrommene, et for konferansedelen og et for et anretningskjøkken i konferanse-delen.

De nye fløyene er fullsprinklet og har sentral driftskontroll. Solavskjerming skjer med solstopp i vinduene. Badene i leilighetene og hotellrommene er levert som ferdige baderoms-kabiner.

Fra hotellet er det utsikt mot Hardangerfjorden og Folgefonna. Mellom hotellet og sjøen går det en offentlig tilgjengelig promenade. Under en del av hotellrom- og konferansefløyen og mellom fløyene er det parkering for 42 biler.

Snørike vintre
Hans Skorpen forteller at den største utfordringen under byggingen har vært kalde og snørike vintre i 2011/12 og 2012/13. Drøyt 50 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Byggearbeidene er utført uten fraværsskader.

– Vi tar med oss nyttig erfaring fra montering av baderoms-kabiner i rom med begrenset takhøyde og branntetting der alle rom er egne brannceller, sier Hans Skorpen.

Passe sammen
Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal forteller at de to nye fløyene har ulik utforming og innhold.

– Fløyen med leiligheter har materialbruk og farge som gjør at den passer inn mot den gamle delen av hotellet. Leilighetene er større enn vanlige hotellrom og har terrasser med utsikt ut fjorden. Terrassene er utformet etter sol- og utsiktsstudier. Den andre fløyen med hotellrom og konferanseavdeling har en rasjonell utforming, sier Vangdal.

Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar har sammen med designansvarlig i Olav Thon gruppen stått for all innvendig materialbruk, samt løse og faste møbler, både i den nye og den gamle delen. Trond Ramsøskar sier at en viktig utfordring var å koble sammen de nye fløyene med det eksisterende hotellet.

– De nye delene har moderne men ikke minimalistisk innredning. Vi har lagt vekt på å bruke farger og tapeter med naturlige former og overflater med naturlig tekstur. Den grønne friske tråden som etter hvert har blitt typisk på de ny Thonhotellene er også gjort gjeldende her. Limefarget hodegjerde og limefargede stoppede møbler. Det skal alltid være en frisk start på dagen å våkne på et Thonhotell Arkitekturen var i utgangspunktet den største utfordringen i prosjektet. De mange vinklene har vært en utfordring å jobbe med, men har samtidig bidratt til å gi de nye leilighetene egenart. Å skape gode rom å være i synes jeg vi har klart, sier Ramsøskar.


Flere prosjekter