The Guardian: Kritisk på britisk atomanlegg – Norge i tett dialog med britene

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet var nylig på besøk til atomanlegget Sellafield i England. Ifølge The Guardian er situasjonen ved anlegget kritisk.

– På generelt grunnlag er Norge bekymret for potensielle ulykker og utslipp fra anlegg i alle våre nærområder. Det har historisk sett vært store utfordringer knyttet til Sellafield, og samtidig er den dominerende vindretning mot Norge, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet til NTB tirsdag kveld.

The Guardian skriver samme kveld at en silo med radioaktivt avfall på anlegget lekker, og at lekkasjen sannsynligvis vil vare til 2050. Avisen viser da til et internt dokument som ble oversendt styret i bedriften i november i fjor.

Hvis det skulle skje en større lekkasje ved anlegget nordvest i England, kan Vestlandet og Sørlandet i Norge ligge dårlig an. Ifølge The Guardian kan en radioaktiv sky fra Sellafield nå norskekysten på under tolv timer.

– Tett og nært forhold

The Guardian skriver videre at norske myndigheter er bekymret og at situasjonen har forårsaket diplomatiske spenninger mellom Storbritannia og land som Norge, Irland og USA.

Avisen viser da til lukkede kilder, blant annet en norsk diplomat som sier at Norge har tilbudt seg å finansiere anlegget, for å «unngå at et så viktig anlegg driftes på trangt budsjett og uten åpenhet».

DSA-direktør Strand sier imidlertid at han ikke kjenner seg igjen i deler av artikkelen.

– Norges forhold til Storbritannia er tett og nært når det gjelder atomsikkerhet. Vi har gjensidig informasjonsutveksling og deler erfaringer jevnlig, og vi blir godt informert av britiske myndigheter, sier Strand.

På møte i London

Han sier DSA så sent som forrige uke var på møte i London med departementet og den engelske atomsikkerhetsmyndigheten.

– Under disse møtene ble Norge igjen invitert til besøk til Sellafield for å se på arbeidet som nå pågår med å redusere risikoen knyttet til lagringen av det brukte brenselet, og tiltak som gjøres for å bedre sikkerheten, sier Strand.

Han understreker at DSA opplever at britene tar utfordringene på Sellafield på største alvor, og at sikkerheten på anlegget blir prioritert.