Det norske teknologiselskapet The Coring Company er til stede på Bauma. Foto: The Coring Company
Det norske teknologiselskapet The Coring Company er til stede på Bauma. Foto: The Coring Company

The Coring Company lanserer nytt produkt for gruveindustrien på Bauma

Nylig lanserte The Coring Company en ny proramvare for bygg og anlegg, og nå er denne videreutviklket for gruveindustrien.

Den norske teknologibedriften The Coring Company lanserte tidligere i år sin nye programvare, Sample Control System (SCS). Målet er at produktet skal gi bransjen et verktøy for å redusere kostnader og CO2-avtrykk ved grunnundersøkelser innenfor bygg- og anleggssektoren.

Selskapet har nå videreutviklet SCS mot gruveindustrien og vil på årets Bauma, tilby en forhåndskikk på det nye konsept, som består av en software/hardware-løsning

– Løsningen tilrettelegger for digital transformering i industrien, og gir industrien en verktøykasse for bedre kontroll på egne data, mulighet for økt avkastning og optimalisering av ressursmodeller.

Konseptet er i første omgang tilrettelagt for underjordsgruver, men det jobbes også med en løsning mot dagbrudd (open-pit mining), skirver selskapet i en pressemelding.

– Vi tar sikte på å løse en av de store utfordringene for gruveindustrien. Vårt produkt for prøvetaking, analyse og optimalisering vil bidra til økt nøyaktighet i de geologiske modeller som gruver operer med i dag og gi bedre innsikt i hva den enkelt ort eller «nivå» gir av ressurser, skriver selskapet.