Thomas Clemm og Jon Nordaune i IA-programmet demonstrerer bruk av eksterne skjelett som skal redusere belastning ved arbeid i og over skulderhøyde. Foto: Svanhild Blakstad
Thomas Clemm og Jon Nordaune i IA-programmet demonstrerer bruk av eksterne skjelett som skal redusere belastning ved arbeid i og over skulderhøyde. Foto: Svanhild Blakstad

Tester eksternt skjelett for å få ned muskel- og leddplager hos håndverkere som jobber over skulderhøyde

Tømrere, elektrikere og andre håndverkere som arbeider i og over skulderhøyde kan nå få et nytt hjelpemiddel som kan redusere slitasjeskader.