Porsangmoen leir, med ny kaserne Gagga til venstre i bildet. Foto: Forsvarsbygg
Porsangmoen leir, med ny kaserne Gagga til venstre i bildet. Foto: Forsvarsbygg

Forsvaret har ferdigstilt boliger for 400 millioner i Porsanger

Forsvarsbygg har ferdigstilt boligprosjekter for Finnmark landforsvar i Porsanger kommune for nær 400 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet har bevilget nær 1,5 milliarder kroner til oppbyggingen av Finnmark landforsvar, og byggingen startet i 2019. 

Med denne rammen er det gjennomført gradvis fornyelse og utbygging på Porsangmoen. Boligprosjektene har vært en stor del av denne porteføljen, og hatt en kostnadsramme på vel 390 millioner kroner.

Ifølge en pressmelding har Forsvarbygg ferdigstilt mer enn 100 nye boenheter, fordelt på leiligheter og kaserner samt mannskapsforlegningen Gagga med plass til 198 senger.

– Porsangmoen har tatt i bruk tre store boligprosjekter, både innenfor og utenfor leiren. Dette viser Forsvarsbyggs posisjon som sektorens eiendomsaktør. Det er et løft for Forsvaret og det synliggjør satsningen på boliger for forsvarspersonell, sier Camilla Mathiesen, assisterende direktør Forsvarsbygg.

Sjef Finnmark landforsvar, oberst Jørn Qviller, sier i meldingen at Forsvarsbygg har gjort en god jobb med å få på plass boliger og forlegning for ansatte og vernepliktige. 

– Da vi tok i bruk Porsangmoen igjen i 2018 var de militære boligene for det meste revet eller dårlig vedlikeholdt. Kasernene var det gjort lite med de siste 20 årene. Nå begynner leieren å fremstå som en moderne militærleir med gode boforhold. Det hjelper oss med å rekruttere nye ansatte og beholde de vi har, sier han.