Terne Tun, bt 1

Skanska Norge er nå i fullt driv på flere boligprosjekter samtidig på Storøya for OBOS Fornebulandet. På delområde 6.0, Storøya, er det første av de tre trinnene i Terne-prosjektet nå overlevert.

Fakta

Sted: Storøya, Fornebu
Byggherre: OBOS Fornebulandet
Prosjekttype: Småhusbebyggelse
BRAs: Hus 4.893, kjeller: 1.773 kvm
Totalentreprenør: Skanska Norge
Kontraktssum eks mva:
107 millioner kroner
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter
LARK: Gullik Gulliksen
Rådgivere: RIB, RIA og RIG: Rambøll Norge l RIBR og Riv rør: Sweco Norge l RIV ventilasjon: Øverås l RIE: Heiberg og Tveter
Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Håkanes Maskin l Peling: Brødrene Myhre l Prefab: Spenncon l Badekabiner: Parmarine l Murerarbeid: Fjeldheim og Knudsen l Flisarbeider: Mur og Flisarbeid l Gulvbelegg: Elvestad l Vinduer: Norgesvinduet l Dører: Jeld-Wen Norge l Lås og beslag: Kaba MøllerUndall l Tekking: Icopal Tak l Blikkenslager: Norderhaug Blikk l Metallarbeider boder: Troax l Metallarbeider rekkverk: Miljøstål l Himling: Akustikkinnredning l Maler: Hunvik & Co l Kjøkken: HTH prosjekt l Kjerneboring: Mimax Asfalt & Betong l Branntetting: Firesafe l Rør: Siv. Ing. Sverre Hollie l Ventilasjon: HOIST Energy og TK Ventilasjon l Elektriker: Ørnulf Wiig Installasjon l Heis: OTIS l Garasjeport: Hörmann Norge l Gass: ildsjelen l Søppelsuganlegg: Envac l Anleggsgartner: Sport & Grøntanlegg l Glassbaldakiner: Glassmester Reidar Hesler l Tømmer listverk: Tuva Bygg l Sykkelstativer: Haniss l Byggrenhold: Kristiania Renhold

Skanska har allerede bygget nesten 500 boliger på Fornebu. Skanskas bidrag på Storøya vil gi ytterligere vel 500 boliger hvis alt som er planlagt bygges og blir ferdigstilt i 2019. Dette feltet ligger rett sør for Storøya Grensesenter og ved Lomvi-
veien inn til friluftsområdet og badestrendene ved Storøyodden.

– Området ligger tilbake-
trukket fra den øvrige bebyggelsen på Fornebulandet. Skjermet, men allikevel med kort vei til Fornebu Senter og til det økende tilbudet av kollektivtransport som kommer. Storøya har en tunstruktur med grønne fingresom går gjennom området. Hvert tun er et eget lite samfunn og bomiljø. Det er godt egnet både for godt voksne, men også for småbarnsfamiliene som satte stor pris på leilighetene på bakkeplan, sier prosjektsjef i OBOS Fornebulandet, Tor Evert Lindeland. Det er Lund Hagem Arkitekter som har byggesaken for hele Storøya.

Prosjektene som nå er under bygging i regi av Skanska har navn som spiller på det rike fuglelivet i naturvern-
områdene ved Storøykilen og Koksabukta. Terne Tun 1-3 består av til sammen 131 boenheter, med et samlet areal på 21.000 kvadratmeter. Terne Tun 1 hadde oppstart i august 2014 og ble overlevert i februar i år, trinn 2 overleveres i slutten av juni. Terne Tun 3 ligger lengst i nord, og er planlagt ferdigstilt i desember i år.

Skanskas kontrakt for alle de tre trinnene er 331 millioner kroner eks. avgifter.

Lund Hagem Arkitekter deltakelse i planleggingen av Storøya startet med en masterplan i 2004. Sammen med Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter ble det 121 dekar store området stykket opp med forslag til grønn struktur, typologi og byggeområder.

– Det ble et grøntdrag der rullebanen gikk, og grønne korridorer fra nordvest til sørøst som binder sammen fuglereservatene på begge sider. Da satt vi igjen med 14 mindre byggeområder eller tun. Hver og ett av dem blir et naboskap i størrelse 3.000 til 5.000 kvadratmeter planlagt for 24 til 46 leiligheter. Terne Tun 1 er et av disse områdene, forklarer Mette Røsbekk i Lund Hagem Arkitekter.

Store balkonger
De fem småhusene i Terne Tun 1 består av to frittstående hus på mark, og tre hus liggende over en sammenhengende p-kjeller. Størrelsen for de 39 leilighetene varierer fra 53 til 142 kvadratmeter. Alle husene går over fire etasjer, de øverste har egne takterrasser på ca. 50 kvadratmeter. Også de «vanlige» leilighetene har enten barnevennlige markterrasser eller store og dype balkonger.

– Husene har en karakteristisk for- og bakside, med en todelt fasadekomposisjon. Forsiden har store vertikalformater, og mindre vinduer på baksiden inn mot tunene. I en tundannelse ligger jo byggene tett på hverandre, spesielt i den bakre rekken. Det var viktig for oss at alle husene har inngang fra tunet, samtidig som de i bakre rekke ikke skal føle at de har direkte innsyn til uteplassene sine, sier Røsbekk.

Alle kjellere er fundamentert med stålkjernepeler med plasstøpt konstruktiv bunnplate, med HD-elementer lagt på prefabrikkerte sjaktvegger, søyler og stålbjelker. Veggene er plasstøpte.

Bæresystemet for husene er prefabrikkerte betongvegger i bærende skiver, trappehus og sjakter. Det er hulldekkeelementer som etasjeskillere, mens yttervegger er i tradisjonelle klima-
vegger med mineralull. Fasadene består av royalimpregnert kledning. Skanska har i egen regi gjort alle plasstøpte betongarbeider, alt tømrerarbeid og det meste av innredningsarbeidene.

– Byggingen har ikke gitt oss de store utfordringene, det gir oss vel heller rom for store muligheter ved at vi har mange gjentakelser. De tre tunene er veldig like; har vi først løst et tun er det bare å gjenta det videre, sier Skanska prosjektleder, Bjørn Erik Nordahl.

Lav utnyttelse
Reguleringen på dette feltet tilsier forholdsvis lav utnyttelses-
grad. Med 15 mindre hus blir også heistettheten høy. De tre Ternetunene med 131 leiligheter har hele 15 heiser.

– Ternetunene er delt opp i tre separate sameier, ett for hvert byggetrinn. Derfor er det også tre tekniske rom, mens vi kunne hatt bare ett. Siden flere av husene ikke har kjeller der vi kunne plassere ventilasjonsaggregatene, og heller ikke på takene på grunn av begrensninger i reguleringen, måtte vi tenke annerledes, forteller Nordahl.

– I stedet for sentralisert ventilasjon, gikk vi for balansert ventilasjon med bodaggregater. Det er elektriske varmebatterier på gjenvinning. Med høy gjenvinningsgrad fikk vi et positivt regnskap. Det er ikke bare det at vi slipper føringsveier fra en boenhet til en annen. Når det ikke er et sentralstyrt ventilasjonsaggregat er en annen stor fordel at beboerne kan foreta egne individuelle tilpasninger, påpeker Nordahl.

Skanska holder nå på med Hegre Tun og Lomvi Tun 1 og 2. Det er samtidig skrevet kontrakt på Lerketunet og Vipetunet.

– Vi ser populariteten i salgstakten her. Når byggene reiser seg, og folk ser hvor fint det blir, kommer tvilerne ned fra gjerdet. Alt er på det meste utsolgt. Etter relativt kort tid ute i markedet er det solgt 60 prosent på det siste trinnet på Vipetunet, sier prosjektdirektør Terje Hagen i OBOS Fornebulandet.