Teknos: Utendørs husmalinger testet og godkjent i brannklasse D

Overflatebehandlingsleverandøren Teknos skriver i en pressemelding tirsdag at de har gjennomført mer enn 60 branntester på sine systemer med ubehandlet og industriell malt kledning samt utendørs husmaling påført manuelt med pensel.

Tore Pedersen. Foto: Robert Walmann
Tore Pedersen. Foto: Robert Walmann

– For å støtte våre samarbeidspartnere rundt usikkerheten som gjelder brannklassifisering av malt kledning, har Teknos nå gjennomført mer enn 60 branntester på systemer med ubehandlet og industriell malt kledning samt utendørs husmaling påført manuelt med pensel. Vi er stolte over å kunne informere om at alle våre testede systemer i alle farger, inkludert utendørs husmalinger, består kravene og oppnår brannklasse D, sier Tore Pedersen, administrerende direktør Teknos Norge i meldingen. Produktene

Teknos påpeker at branntestene og klassifikasjonsrapport er gjennomført av MeKA, et Notified brannlaboratorium tilknyttet EGOLF som er anbefalt av Treteknisk.

Han sier at man dermed kan bruke alle deres testede systemer til ferdigstillelse eller vedlikehold av malte kledninger på bygg, uten å forringe de branntekniske egenskapene. Produktene det gjelder er Drywood Visa, Drywood Mesterens Husmaling og Nordica EKO.

– Eiere av et bygg har ansvaret for at bygget skal være trygt å benytte og at det benyttes til det formål det er egnet og godkjent for. Det er eiers ansvar å sikre, vedlikeholde og kontrollere bygget slik at sikkerheten opprettholdes. I den sammenheng skal vedlikehold av kledning utføres med maling som ikke forringer de branntekniske egenskapene og opprettholder kledningens brannklasse D. Husbyggerfirmaer og entreprenører påfører gjerne et siste penselstrøk med husmaling etter at et nytt hus er satt opp og kledningen er montert. Disse kan nå dokumentere at kledningen oppfyller de branntekniske egenskapene ved å benytte våre godkjente husmalinger, utdyper han.