Jon Valen-Sendstad

Tekniske anlegg i bygg holder ikke mål

I et intervju med et norsk fagtidsskrift tidligere i år uttalte jeg at «tekniske anlegg er noe dritt».

Jon Valen-Sendstad

Konsernsjef
GK Gruppen

Dette utsagnet var tatt fra en kunde som føler at verdi/nytte forholdet er for dårlig, at driften er usikker og at innovasjon og kompetanse hos leverandørene er under enhver kritikk og at sluttbruker er misfornøyd.

Dette er dessverre ikke et engangstilfelle og leder større flergangs byggherrer ut i et søk etter nye løsninger for de tekniske anleggene i bygget.

Hvis vi anvender bransjeperspektivet på denne kundeopplevelsen så må vi innse at vi sammen må løfte oss betydelig når det gjelder kvaliteten på det leverte. Dette omfatter både rådgiver, utstyrsleverandør og teknisk entreprenør. Både når det gjelder eksisterende anleggsdesign og leveranser og når det gjelder innovasjon og nye løsninger.

Vi må ligge foran, vi må tenke nye tanker, vi må ikke la oss forlede til å tro at det er vi som setter agendaen.

Nye samarbeidskonstellasjoner settes ut i livet. Vi må jobbe sammen med entreprenører, byggherrer, rådgivere og arkitekter for å finne de beste løsninger for morgendagens tekniske løsninger. Vi setter også prosjektutvikling, prosjektering og prosjektledelse på agendaen med tanke på hvordan vi i samspill med alle aktørene kan skape et bedre produkt.

Teknisk bransje må skjerpe seg. Det er ikke et mål å levere mest mulig teknikk i bygg, men best mulig løsning til lavest mulig pris.