Teknisk støtte styringssystemer

Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene.

Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg, Aukra, Kristiansund og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle) i Storbritannia.

Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

FirmaTechconsult
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist26.04.2018

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m.

Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter Teknisk støtte Styringssystemer.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Teknisk støtte skal gi råd til prosjekteringsleder på tekniske spørsmål og vurderinger innenfor signal tele og banesignal, samt i grensesnittet mellom disse to entreprisene og mot andre entrepriser som elektro og jernbanetekniske fag. I perioder med høy belastning på de tekniske fagene kan det bli fordelt oppgaver mellom prosjekteringsleder og teknisk støtte for å kunne svare ut i tide.
 • Videre vil det være aktuelt å bruke teknisk støtte i installasjons og test fasen som fagstøtte til byggeleder, samt i perioder med høy belastning vil det bli fordelt oppgaver mellom byggeleder og teknisk støtte for å kunne følge opp alle områdene.
 • Det kan også være aktuelt å delta i avklaringer og fagstøtte på andre tekniske entrepriser.
 • Teknisk støtte skal bidra med sin spisskompetanse på de angitte systemene for å få fram avklaringer i prosjekteringen og utførelsen, samt være en tilleggsressurs i enkelte perioder.
 • Teknisk støtte rapporter til prosjekterings- og byggeleder.
 • Leverandør skal tilby en hovedressurs som ivaretar hovedtyngden av arbeidet, og det kan tilbys støtteresurser i forhold til enkelte fagområder eller for å øke kapasiteten.

Dine kvalifikasjoner:

 • Den tilbudte hovedressurs skal som minimum formell ha utdannelse som sivilingeniør eller tilsvarende med fagkompetanse innen prosjektering og byggeledelse på de angitte fagområder. For øvrig gjelder et krav om minimum formell utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør eller tilsvarende med kompetanse innen prosjektering og/eller byggeledelse på de angitte fagområder.
 • Vedkommende skal ha minimum 3 års erfaring fra bane / samferdsel konseptet innen signal-tele.
 • Det er å foretrekke erfaring innen lett-baner, men også kompetanse fra jernbane / samferdsel er aktuell.
 • Kandidaten må i tillegg til dokumentasjon av relevant faglig kompetanse, dokumentere erfaring fra prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet.
 • Det er et absolutt krav at man kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Må ha gyldig førerkort klasse B.
 • Må ha eget arbeidstøy.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er mandag 16.04.18, men vi vil vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: 01.05.18

Varighet: 31.12.22

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Ronny Meyer, på e-post: ronny.meyer@techconsult.no

Søk her

Vis flere stillinger: