Teknisk støtte sporkonstruksjoner (sporingeniør)

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.


Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist14.09.2020

Bane NORs samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. Gjennom en trygg, kundevennlig, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode knutepunkt. Med utgangspunkt i samfunnsoppdraget har vi valgt vår strategiske retning. Norge på skinner er vår visjon og gir en overordnet retning for konsernet.

Fra og med 1. oktober får Bane NOR fire divisjoner: Utbygging, Drift og teknologi, Kunde og marked og Eiendom. Drift og teknologi får det helhetlige ansvaret for punktlighet og regularitet i Bane NOR. Divisjonen vil få seks linjeenheter: Anskaffelser, Bane, Trafikk, Teknisk, IKT og ERTMS.

I linjeenheten Teknisk ser vi nå etter en ny kollega som skal jobbe med rådgiving og teknisk støtte innen sporkonstruksjoner.

Stillingen rapporterer til leder Overbygning.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • faglig rådgiving
 • utarbeide kort- og langsiktige drifts- og vedlikeholdsplaner
 • utføre kvalitetssikring og analysearbeid
 • anbefale valg av tekniske løsninger
 • drive forbedringsarbeid
 • andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning minimum på bachelornivå innen tekniske fag. Lang erfaring og fagbrev innen relevante fagområder kan kompensere for manglende formal kompetanse
 • driftskompetanse og teknisk innsikt i faget, ev. være villig til å tilegne seg og vedlikeholde kompetanse
 • analytiske evner
 • Kunnskap om jernbanetekniske anlegg og generell jernbaneteknisk kunnskap er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Bane NOR samarbeider med en ekstern leverandør om bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnsjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknaddokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er sulten på å tilegne deg spisskompetanse innen ditt fagfelt. Du arbeider raskt og selvstendig og tar gjerne initiativ. Du liker samspill med andre og tar
 • aktivt kontakt for å bidra til gode løsninger. Du evner å tenke helhetlig, også på tvers av fag og områder. Du trives like godt med å fordype deg i utredningsarbeid på
 • kontoret, som ute i felten sammen med erfarne kolleger i driften.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.

I tillegg kan vi tilby:

 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • personalbillett med VY's tog
 • Vi har nylig flyttet inn i vårt topp moderne hovedkontor (BREEAM-NOR Excellent) i gangavstand fra Oslo S
 • Sykkelparkering i sykkelgarasje og treningsarealer med garderober

Kontaktinformasjon

Olav Andreas Pettersen

Leder teknisk operativ støtte område Øst

91671144

Søk stilling

Vis flere stillinger: