Teisen omsorg+ og Teisentoppen barnehage

Fornøyd BundeBygg-gjeng, fra venstre prosjektleder Øyvind Eckhardt, anleggsleder Kjell Sagranden og prosjektsjef Christian Valøy.
Rambøllogo

Rambøllogo

Pussmester

Pussmester

Stologo

Stologo

Byggimpulslogo

Byggimpulslogo

Gastrotech

Gastrotech

MrFug

MrFug

GBS

GBS

Lianlogo

Lianlogo

BundeBygg har vært totalentreprenør for nye omsorgsboliger og ny barnehage på Teisen i Oslo, der Frelsesarmeens Eiendommer og Frelsesarmeen Barnehager er byggherre.

Fakta - Teisen omsorg+

Sted: Oslo

Prosjekttype: Omsorgsboliger

Byggherre: Frelsesarmeens Eiendommer AS

Totalentreprenør: BundeBygg

BTA: 11.239 kvadratmeter

Arkitekt: Dyrø og Moen arkitekter

Landskapsarkitekt: Rambøll

Rådgivere: RIB, RIBr, RIVA, RIG, RIMb, RIBFy, RIAku, RIEn: Rambøll RIE: Ekom l RIV Rør: Conturo l RIV Vent: Engenius

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Hadeland Anlegg l Betongarbeider: TurboConstroi l Stål: Næsset Mek. Verksted l Ventilasjon: Haaland l Elektro: Smart Elektro l Rørlegger: Østlandske VVS l Tømrerarbeider, branntetting: Byggimpuls l Utomhus: Gast l Murerarbeider: AK Byggservice l Heis: Schindler l Storkjøkken: Gastrotech l Maler: Bygg og Mal l Tekkearbeider: Taktekkermester Bjørn Schramm l Gulvbelegg: Andersson & Kjærnsmo l Badekabiner: Probad l Prefab trapper: Opplandske Betong l Vinduer: Lian Vinduer l Glass/alu: Bolseth l Dører: Daloc

Fakta - Teisentoppen barnehage

Sted: Oslo

Prosjekttype: Barnehage

Byggherre: Frelsesarmeens Barnehager AS

Totalentreprenør: BundeBygg

BTA: 4.414 kvadratmeter

Arkitekt: Dyrø og Moen arkitekter

Landskapsarkitekt: Rambøll

Rådgivere: RIB, RIBr, RIVA, RIG, RIM, LARK, RIBfy, RIA, RIEn: Rambøll l RIMb: BundeBygg l RIE: Ekom l RIV rør: Conturo l RIV vent: Engenius

Underentreprenører og leverandører: Grunnentreprenør: Hadeland Anlegg l Stål: Næsset Mek. verksted l Mur, pussarbeider: Pussmester l Fasadeleverandør: STO Norge l Tekke- og blikkenslagerarbeid: Taktekkermester Bjørn Schramm l Glassfasade: Bolseth l Malerarbeider: Bygg & Mal l Ventilasjon: Haaland Klima l Rørlegger: Østlandske VVS l Elektro: Smart Elektro l Riving: Øst-Riv l Utomhus: Gast l Heis: Starlift l Løfteplattform: Cibes Lift l Vinduskopiering: Nordvestvinduet l Vindusrehabilitering: Vindusantikvaren

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det fysiske byggearbeidet på omsorgsbygget startet i september 2020, mens rehabiliteringen av den gamle skolen som nå er blitt barnehage, startet i januar 2021. Dette arbeidet ble ferdigstilt i juli i sommer, mens omsorgsboligene var ferdig i oktober.

Prosjektsjef i Bunde Bygg for både omsorg+ og barnehagen, Christian Valøy, sier til Byggeindustrien at det mest utfordrende med prosjektet har vært pandemien.

– Den slo til for vår del da vi var midtveis i råbygget. Vi klarte å begrense stopp i byggeaktiviteten, da BundeBygg var tidlig ute med å lage et regime med å holde avstand, renhold og smittevern. Dette gjorde at vi unngikk å isolere flere arbeidere i karantene da det var smitteutbrudd, sier Valøy.

Strengt smitteregime

Prosjektleder for barnehagerehabiliteringen, Øyvind Eckhardt, legger til at det var daglige møter med alle involverte aktører for å drøfte HMS, smittevern, fremdrift og logistikk. Dette gjaldt for øvrig for begge prosjekter.

– Vi hadde en representant for alle fag om smittevern, sånn at vi klarte å få kontroll på at det ble jobbet isolert fagene i mellom. Byggeplassen var aldri stengt på grunn av pandemien, sier Eckhardt, og legger til at krigen i Ukraina har medført leveranseproblemer for enkelte materialer og varer, og at de måtte finne alternative produkter og leverandører for disse.

Barnehage i verneverdig bygg

Barnehagen er blitt til i en eksisterende skolebygning fra 1922, og bygget er på vernelisten til Byantikvaren.

– Bygget er tilbakesatt til opprinnelige kvaliteter i fasade, vinduer og tak. Innvendig er rehabiliteringen tilpasset en barnehage. I tillegg har vi satt opp et administrasjonsbygg i tilknytning til barnehagen. Alt teknisk er byttet ut og erstattet med et nytt teknisk anlegg, som er i henhold til Oslo kommunes standard kravspesifikasjon for barnehager, sier Christian Valøy.

Omsorgsboligene er fundamentert direkte på fjell, og råbygget er plasstøpt konstruksjon. De 87 boligene har prefabrikkerte badekabiner. Boligene, som varierer i størrelse, er såkalte senior 67+-boliger, som har døgnbemannet resepsjon, en restaurant som driftes av Frelsesarmeen, bibliotek, trimrom, frisør, fysioterapi, fotpleie og aktivitetsrom. Komplekset inneholder også kontorer for driftsavdelingen og bydelen.

– Vi har hatt god dialog med byggherren, og det har vært korte veier for avklaringer. Byggherren har vist stor forståelse for at det har vært viktig med godt samarbeid, et samarbeid vi er veldig fornøyd med. Frelsesarmeen har dessuten hatt god kunnskap om byggeriet og byggebransjen, sier Valøy.

Planlagt i fem år

Prosjektsjef i Frelsesarmeens Eiendommer, Kjell-Olav Trobe, forteller at prosjektene har vært under planlegging i fem år, mens gjennomføringsfasen har vært to år.

– Det har vært en kamp fra ende til annen på grunn av krig og pandemi, men BundeBygg har vist en veldig bra gjennomføringsevne. Begge prosjektene har kommet i mål til avtalt tid. Alle håndverkerne som har vært engasjert har vært stolte av å jobbe for Frelsesarmeen som byggherre, og det samme gjelder prosjekterende og funksjonærstaben i BundeBygg, sier Trobe til Byggeindustrien.

Han understreker at prosjektet har vært en kjempeutfordring, men samtidig en spennende jobb.

– BundeBygg har inkludert meg i teamet deres, noe som har gjort at jeg har vært delaktig i prosjekteringsfasen, gjennomføringsfasen, KS-arbeidet og HMS-rutiner, og dermed lettere kunnet gjøre byggherrebeslutninger og oppfylle min KU og Byggherrerolle, og det har vært veldig positivt, sier Trobe.


Flere prosjekter