Masser fra Follobanen er blant annet lagt ut på en motorcrossbane i Assurdalen i Nordre Follo. Foto: Frode Aga

Masser fra Follobanen er blant annet lagt ut på en motorcrossbane i Assurdalen i Nordre Follo. Foto: Frode Aga

TBM-masser: Uran-nivå under WHOs grenseverdier på tre steder

Bane Nors vannprøver fra TBM-massene i Vestby næringspark, Huken i Oslo og Assurdalen i Nordre Follo viser at uran-nivået er ligger under WHOs grenseverdier for drikkevann.