Et nytt permeabelt dekke lar vannet renne ned i fugene mellom steinene og videre ned i oppbygningen under slik at man unngår overflateavrenning. Snøhetta har vært med å utvikle produktet i samarbeid med Asak Miljøstein.
Et nytt permeabelt dekke lar vannet renne ned i fugene mellom steinene og videre ned i oppbygningen under slik at man unngår overflateavrenning. Snøhetta har vært med å utvikle produktet i samarbeid med Asak Miljøstein.

Tar i bruk strategisk design for å løse overvannsutfordringer i urbane områder

I samarbeid med Snøhetta har Asak Miljøstein utviklet et helt nytt permeabelt betongdekke for å ta unna overvann i byer og tettbygde strøk.