Nav rapporterer månedlig om ledighetstall. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Tallet på arbeidssøkere falt med 39.600 i juli

Ved utgangen av juli er det registrert 232.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken.

139.800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 149.400 personer, eller 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 83.400 personer registrert som delvis ledige.