Utviklingsdirektør Per Otto Flæte i Talgø MøreTre talte for Bygg Reis Deg-publikum om bærekraft og tre onsdag.

Talgø satser på utvikling: – Royalsaken har gitt oss ny selvtillit

Da det ble klart at royalimpregnert trekledning ikke tilfredsstilte kravene til brannklasse D i 2020, startet en vanskelig tid for MøreRoyal-produsent Talgø MøreTre. Nå pryder et stort, grønt segl med «Klassifisering D-s3, d0» den royalkledde standen deres, og utviklingen av produkter for enda strengere brannkrav er allerede i gang.