Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst. Foto: Norsk takst

Takstbransjen venter oppdragstørke

Etterspørselen etter ferske rapporter fra landets boligtakstmenn har holdt seg godt oppe til tross for koronakrisen, viser nye tall. Nå ser imidlertid bransjen tegn til rask oppbremsing.

– I mars ble det utført rundt 13.000 takstoppdrag knyttet til bolig. For samme måned i 2019 var tallet omlag 15.000, så aktiviteten på dette området har foreløpig holdt seg brukbart oppe, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst i en pressemelding.

Nå tyder allikevel mye på at omslaget kommer.

– Løypemeldingene for de neste ukene går ut på at aktiviteten synker merkbart. Takstforetakene er i hovedsak små og sårbare, og mange av medlemmene våre er svært urolige for eget næringsgrunnlag, sier Huser.

Han håper myndighetenes tiltak for å hjelpe bedriftene vil ha en praktisk innretning som også treffer takstbransjen, slik at foretakene kommer seg igjennom de kommende ukene og månedene.

Samtidig sier bransjen de er svært opptatt av å fortsatt kunne utføre oppdrag som normalt, men er nøye med at befaringene foretas innenfor samfunnets retningslinjer om smittevern som følge av Corona-pandemien.

– Sammen med Finans Norge, NHO Service og Handel og andre aktører har vi laget informasjon om hva slags regler og rutiner som må følges. Dette gir nyttig veiledning for både takstmenn, håndverkere, skadesaneringspersonell og andre som skal inn i bygg og boliger, sier Huser.