Ta de riktige valgene

Det har over lengre tid vært stor arbeidsledighet blant deler av norsk ungdom, og flere frykter at en stor andel av en hel generasjon kan havne utenfor arbeidslivet. Dette har forsterket seg under pandemien. Samtidig skriker deler av arbeidslivet etter mer faglært arbeidskraft.