Armec har blant annet vært involvert i byggingen av Nye Våler kirke. Foto: Rasmus Norlander

Armec har blant annet vært involvert i byggingen av Nye Våler kirke. Foto: Rasmus Norlander

T.L Gruppen kjøper aksjemajoriteten i Armec

Via datterselskapet T.L Drift overtar Tord Lindstad, Stig Grønvold og Hans Petter Dobloug aksjemajoriteten i Armec AS.

Armec AS hadde i 2022 en omsetning på 55,3 millioner kroner og et resultat etter skatt på 4,4 millioner. Selskapet har 13 ansatte og er lokalisert i eget lokale på 1.800 kvadratmeter ved Sønsterud skogskole på Gjesåsen i Solør.

– T.L Gruppen har i en periode hatt god dialog med selskapets styre og majoritetsaksjonær Unni Nordbye, og har nå signert en kontrakt som sikrer selskapet en industriell eier som ønsker å videreutvikle Armec AS med det potensialet som ligger her. De øvrige aksjonærene er også godt tilfreds med å få T.L-konsernet inn på eiersiden, og er overbevist at dette vil styrke bedriftens videre satsninger og sikre både nye og gamle arbeidsplasser, heter det i en pressemelding.

– T.L-konsernet vil med oppkjøpet oppnå en utvidelse og forsterkning av sin virksomhet innenfor byggkonstruksjoner, og vil med dette komme nærmere en komplett leveranse av tjenester innen mekanisk, kran, transport og bygg. Vi ser at med denne satsningen vil vi oppnå store synergieffekter også på våre andre datterselskap, spesielt opp mot T.L Mek, T.L Bygg og T.L Kran, skriver selskapet videre.

T.L-konsernet har bygd opp en totalomsetning på drøye 110 millioner kroner og har over 60 fast ansatte. Selskapene har sin hovedbase på Trehørningen.

Unni Nordbye sier i en kommentar til Østlendingen, som omtalte saken først, at de føles riktig å selge nå. Hun startet virksomheten sammen med sin mann, Morten Gundersen, som døde i 2012.

– Å bygge opp Armec har krevd mye jobb og mange føleseler gjennom mange år. Det føles korrekt og riktig å selge nå, for konseptet føles veldig godt. Jeg kan slippe taket og la andre styre og utvikle bedriften videre, sier Nordbye til avisen.