Illustrasjonsfoto: Kruse Smith

Syv tilbydere kjemper om E18 Haumyrheiatunnelen - denne entreprenøren er lavest

Av sju tilbydere har Kruse Smith Entreprenør klart laveste tilbudssum med 109.658.323.30 på E18 Haumyrheiatunnelen på prosjekt E18 Varoddbrua.

Consto Anlegg øst er nærmeste konkurrenste med 116.438.798,00. Deretter følger:

Bertelsen & Garpestad (118.759.482,00)

Contexo (129.216.565,00)

AF Gruppen Norge (148.233.730,60)

TT Anlegg (151.475.749,08)

NCC Norge (154.619.931,00).

Prosjektet omfatter totalrehabilitering og utvidelse av dagens Haumyrheitunnel som ligger langs E18 like øst for bysentrum i Kristiansand kommune.

Tunnelen er en to-løps tunnel med totalt fire kjørefelt, lengde cirka 350 meter. Begge tunnelløp skal strippes ned, bergsikres på nytt og bygges opp igjen med tilhørende kompletteringsarbeider. I østgående kjøreretning, fra Varoddbrua og frem til avkjøringsfeltet mot Rona, skal det etableres kollektivfelt. Dette medfører breddeutvidelse med strossing av det ene tunnelløpet, nye tunnelportaler og breddeutvidelse av fjellskjæringen utenfor tunnel.

Prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av en 15 måneders periode fra og med januar 2020.